اتصال برقرار شد

حیوانات مزرعه در اردبیل روی دیوار

گوسفند و توغلی قربانی

۱۶۵,۰۰۰ تومان
نردبان شده
گوسفند و توغلی قربانی

شیشک وتوغلی (مستقیم از دامدار)

۱۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
شیشک وتوغلی (مستقیم از دامدار)

بوقلمون طبیعی خروس و مرغ تخمگذار

۲۴۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
بوقلمون طبیعی خروس و مرغ تخمگذار

۱ عدد خروس مرندی سالم بالغ

۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش

بز و گوسفند ۸راس

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
بز و گوسفند ۸راس

گوسفند و قوزی(خرید مستقیم از دامدار)

۱۴۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
گوسفند و قوزی(خرید مستقیم از دامدار)

زنبور

۲,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش

جفت لاری افغان

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جفت لاری افغان

قوچ چال سه ساله

۱۱,۱۱۱,۱۱۰ تومان
نیم ساعت پیش
قوچ چال سه ساله

فروش خروس محلی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
فروش خروس محلی

گوساله

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
گوساله

بره قوچ

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
بره قوچ

خروس و مرغ محلی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس و مرغ محلی

به علت نداشتن جای

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
به علت نداشتن جای

جوجه لاری

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه لاری

فروش قازنروماده

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
فروش قازنروماده

مرغ وخروس تزیینی....

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ وخروس تزیینی....

غاز محلی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
غاز محلی

حیوانات مزرعه قویون

۱۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
حیوانات مزرعه قویون

جفت برهما ۷ ماهه

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جفت برهما ۷ ماهه

چهار عدد قوغاز

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
چهار عدد قوغاز

بره وگوسفندجهت قربانی دامداری امین

۱۱۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
بره وگوسفندجهت قربانی دامداری امین

قویون و قوچ قربانی و نذری

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
قویون و قوچ قربانی و نذری

کوک قویون جوان قویون اتدی قویون

۱۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
کوک قویون جوان قویون اتدی قویون
بعدی

حیوانات مزرعه در اردبیل روی دیوار