حیوانات مزرعه در اردبیل روی دیوار

قوغاز .اردک
۱۶۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
قوغاز .اردک
غاز محلی
۱۹۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
غاز محلی
خروس سیبرایت
جهت معاوضه
نیم ساعت پیش
خروس سیبرایت
فروش گاو نر
۴۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
فروش گاو نر
مرغ خروس لاری افغان نوک طوطی
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ خروس لاری افغان نوک طوطی
اوردک پروازی ۴ عدد
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
اوردک پروازی ۴ عدد
مرغ خروس مینیاتوری سیبرات سالم
توافقی
۱ ساعت پیش
مرغ خروس مینیاتوری سیبرات سالم
خروس لاری
توافقی
۱ ساعت پیش
خروس لاری
گاو آبستن شکم اول
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گاو آبستن شکم اول
مرغ تخم گذار
۷۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ تخم گذار
دوعدد گاو
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دوعدد گاو
بوقلمون
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بوقلمون
خروس محلی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
خروس محلی
تلیسه اصل ده روز مانده به زایمان
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
تلیسه اصل ده روز مانده به زایمان
تخم قوغاز اصل
۳۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
تخم قوغاز اصل
غاز محلی ۷۰ عدد
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
غاز محلی ۷۰ عدد
یک جفت گوسفند ماده
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یک جفت گوسفند ماده
خروس مینیاتوری خوشگل چهل تاج پاپر جوان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
خروس مینیاتوری خوشگل چهل تاج پاپر جوان
یک راس ارگج دوساله
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
یک راس ارگج دوساله
غاز دورگه چاقوچله
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
غاز دورگه چاقوچله
۶ عدد اردک اسرائیلی سنگین
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
۶ عدد اردک اسرائیلی سنگین
یک جفت غاز خوشگل زیبا
۵,۵۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
یک جفت غاز خوشگل زیبا
مرغ محلی
توافقی
۴ ساعت پیش
مرغ محلی
یک راس گاو ابستن دومین شکم
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
یک راس گاو ابستن دومین شکم
بعدی