حیوانات مزرعه در اردبیل روی دیوار

در حال دریافت ...
یک خروس کوشین
جهت معاوضه
نیم ساعت پیش
یک خروس کوشین
خروس‌چهل‌تاج
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
خروس‌چهل‌تاج
مرغ لاری اصل 14ماهه است مفروشم
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مرغ کرچ باجوجه لاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مرغ کرچ باجوجه لاری
یک الاغ بفروش میرسد
توافقی
۷ ساعت پیش
گوسفند نر وماده جوان
۴۲,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
گوسفند نر وماده جوان
مرغ لاری مزرعه کرچ
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
مرغ لاری مزرعه کرچ
جوجه خروس لاری
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
جوجه خروس لاری
مرغ لاری مزرعه سیاه
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
مرغ لاری مزرعه سیاه
یک جفت مرغ شاخدار تخم گذار
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
حیوانات مزرعه
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
حیوانات مزرعه
اردک اسرائیلی امده
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
قاطر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
قاطر
توقلی یا بره قوچ قزل افشار ۱۲ ماهه
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
توقلی یا بره قوچ  قزل افشار ۱۲ ماهه
گوساله سمینتال
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
گوساله سمینتال
اردک اسراییلی مادر همراه ۲ جوجه
توافقی
۹ ساعت پیش
اردک اسراییلی مادر همراه ۲ جوجه
مرغ شاخدار همراه ۳تخم اماده برای کرچ شدن
توافقی
۹ ساعت پیش
مرغ شاخدار همراه ۳تخم اماده برای کرچ شدن
جوجه لاری
۷۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
جوجه لاری
جوجه لاری یکماهه نسلدارواصیل
توافقی
۹ ساعت پیش
جوجه لاری یکماهه نسلدارواصیل
اردک اسراییلی با ۸ جوجه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
جوجه 25روزه طبیعی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
۱ عدد جوجه غاز با ۹تا اردک ۳ماهه سرحال صحیح سالم
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
۱ عدد جوجه غاز با ۹تا اردک ۳ماهه سرحال صحیح سالم
اردک اسرائیلی با ۱۳ جوجه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
بلدرچین ۳۸ روزه
توافقی
۱۰ ساعت پیش
بلدرچین ۳۸ روزه
بعدی