حیوانات مزرعه در اردبیل روی دیوار

در حال دریافت ...
فروش بوقلمون برنز انگلیسی اصل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
فروش بوقلمون برنز انگلیسی اصل
اوردک اسراییلی
توافقی
۴ ساعت پیش
اوردک اسراییلی
بوقلمون بوربون یک جفت
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
گاو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
گاو
خروس لاری اصیل
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
خروس لاری اصیل
قوچ افشار
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
قوچ افشار
قوچ نرعالی
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
قوچ نرعالی
اوردک روسی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اوردک روسی
5تاغازمحلی 9ماهه 3تا قو غار
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
5تاغازمحلی 9ماهه 3تا قو غار
خروس سلطان حیوانات
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
خروس سلطان  حیوانات
گاو
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
گاو
خروس لاری
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
خروس لاری
مرغ لاری مشکی ۲۰ماهه نسلدار
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
مرغ لاری مشکی ۲۰ماهه نسلدار
مال ماده فروشی
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
مال ماده فروشی
۴راس گوساله ۱۰۰تا۱۵۰ کیلو هلشتاین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
۴راس گوساله ۱۰۰تا۱۵۰ کیلو هلشتاین
بوقلمومحلی وطبیعی
جهت معاوضه
۱۰ ساعت پیش
بوقلمومحلی وطبیعی
تخم نطفه دار مرندی
۶,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
گاو ماده فروشی
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
گاو ماده فروشی
غازقو ارگانیک(نروماده)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
غازقو ارگانیک(نروماده)
مرغ لاری اصل نژاد
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مرغ لاری اصل نژاد
لاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
لاری
جوجه بوقلمون
توافقی
۱۱ ساعت پیش
جوجه بوقلمون
گاو دوشکم زاییده وگوساله ماده یکساله
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
گاو دوشکم زاییده وگوساله ماده یکساله
فروشی کوسفند
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
فروشی کوسفند
در حال دریافت ...
بعدی