حیوانات مزرعه در اردبیل روی دیوار

۵۰عدد گوسفند قیزیل بره دار و آبستن
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
۵۰عدد گوسفند قیزیل بره دار و آبستن
دو عدد بره ماده هر کدوم 19کیلو
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
دو عدد بره ماده هر کدوم 19کیلو
گوسفند دامازدیخ ۳۰ عدد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
گوسفند دامازدیخ ۳۰ عدد
خر سه ساله
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
توغلی گوسفند قربانی
توافقی
نیم ساعت پیش
تخم نطفه دار گلین لری
۲۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تخم نطفه دار گلین لری
خروس لاری
۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خروس لاری
جوجه مرندی
۱۸,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه مرندی
گاز یک دانه نر ۲تا ماده
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گاز  یک دانه نر ۲تا ماده
۱۰عدد قو گاز
۳۴۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
یک جفت غاز محلی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
یک جفت غاز محلی
دو عدد خروس جاپینز
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
دو عدد خروس جاپینز
خروس طبیعی بزرگ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس طبیعی بزرگ
دو عدد خروس محلی
۹۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
دو عدد خروس محلی
مولدزینتی برهما ابریشمی لهستانی فونیکس جاپنیزکوشین
توافقی
۲ ساعت پیش
مولدزینتی برهما ابریشمی لهستانی فونیکس جاپنیزکوشین
اردک اسراعیلی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
اردک اسراعیلی
یک جفت اردک
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یک جفت اردک
خروس لاری اصیل 7ماهه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گوسفند ماده جوان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گوسفند ماده جوان
گوساله ماده تولیدمثل
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گوساله ماده  تولیدمثل
گوساله نر
توافقی
۲ ساعت پیش
گوساله نر
،یک جفت مینیاتوری
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
،یک جفت مینیاتوری
اردک و خروس
توافقی
۳ ساعت پیش
اردک و خروس
قاز
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
قاز
بعدی