رهن کامل خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در اردبیل

متراژ 107 متر در شهر واقع در عناصری یک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
آپارتمان ۹۰ متر کارشناسان مجتمع فرهنگیان نسکادا
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
آپارتمان ۹۰ متر کارشناسان مجتمع فرهنگیان نسکادا
آپارتمان بازسازی شده کلید نخورده
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
آپارتمان بازسازی شده کلید نخورده
اپارتمان ۱۰۷متر کارشناسان
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
اپارتمان ۱۰۷متر کارشناسان
آپارتمان 95 از 135متر
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
آپارتمان 95 از 135متر
اجاره اپارتمان فول امکانات در شهرک سینا فاز دوم
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
اجاره اپارتمان فول امکانات در شهرک سینا فاز دوم
رهن کامل شهرک کشاورزی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
آپارتمان 60 متر سرعین میدان قارتال
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
آپارتمان 60 متر سرعین میدان قارتال
اجاره آپارتمان در محله امیرالمومنین خاتم النبین
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
اجاره آپارتمان در محله امیرالمومنین خاتم النبین
اپارتمان 90متری تک واحدی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
اپارتمان 90متری تک واحدی
اجاره واحد. 135 متری .در باغمیشه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
اجاره واحد ۱۰۰ متری اداری کارشناسان
ودیعه: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
آپارتمان ۱۰۵ متری ساحلی در کارشناسان
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش
آپارتمان ،۱۰۰متر،مالک اشتر
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش
۱۳۰متر شهرک مخابرات
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش
آپارتمان ۱۰۰متری مفید
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش
آپارتمان ۱۰۰متری مفید
شهرک کوثر بلوک ۸ کلید نخورد طبقه اول
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش
شهرک کوثر بلوک ۸ کلید نخورد طبقه اول
اجاره آپارتمان کلید نخورده بر خیابان خیرین
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
75متری ،فازدوسبلان ،فلسطین
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری
یکواحد آپارتمان ۸۰ متری در شهر توریستی سرعین
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۱۲۲ متر پشت استخر شهرداری مطهری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
تمام رهن تک واحدی در شهرک ساحلی ۱۰۵متر
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
تمام رهن تک واحدی در شهرک ساحلی ۱۰۵متر
رهن و اجاره واحد مسکونی ۱۳۰ متر واقع در شهرک سینا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
رهن و اجاره واحد مسکونی ۱۳۰ متر واقع در شهرک سینا
قبلیبعدی