رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... تا ۱۰ متر در اردبیل

مغازه7متر3راه دانش میدان شریعتی سه راه دانش شریعتی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۹ ساعت پیش
اجاره مغازه شوراسنتر طبقه ۱
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره مغازه شوراسنتر طبقه ۱
اجازه مغازه در همکف در پاساژدر شهرک ولیعصر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره مغازه با ویترین
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره مغازه با ویترین
مغازه۷متری مناسب برای سیگارفروشی ودستگاه خود پرداز
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
مغازه ۷متر میدان قیام به طرف مخابرات
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره مغازه در پاساژ نگین
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه ۹ متر پاساژ نگین
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه شریعتى بازار مرکزى
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغازه شریعتى بازار مرکزى
اجاره مغازه در پاساژ امام حسین حدودا ۱۰.۵ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اجاره مغازه در پاساژ امام حسین حدودا ۱۰.۵ متر
مغازه ۶متری در پیچاقچی بازار نزدیک ورودی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اجاره مغازه در میدان حکیم نظامی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اجاره مغازه در میدان حکیم نظامی
واگذاری اجناس و تجهیزات فروشگاه لباس بارداری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
مغازه ۸ متر خیابان کاشانی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
مغازه 8 متر مربع در خیابان ایت الله کاشانی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اجاره غرفه ۷ متری در بازار آرتا
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
مغازه ۱۰ متر خ ،داروپخش ک، صفا،مخصوص برای انباری
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ هفته پیش
بعدی