رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... تا ۴۰ متر در اردبیل

مغازه برای پخت فطیرتنوری
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
مغازه  برای پخت فطیرتنوری
تمام رهن مغازه ۲۵متری/ اردبیل
ودیعه: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
تمام رهن مغازه ۲۵متری/ اردبیل
مغازه ۲۵ متری در شهرک کوثر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مغازه ۴۰ متری در نیار
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مغازه بر خیابان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
مغازه  بر خیابان
مغازه سیستم صوتی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
مغازه سیستم صوتی
مغازه ۲۵ متری نوساز دارای بالکن ۸متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
مغازه ۲۵ متری نوساز دارای بالکن ۸متری
مغازه رهنی و اجاره ۴۰ متری بر خیابان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
مغازه رهنی و اجاره ۴۰ متری بر خیابان
مغازه یعقوبیه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش
مغازه واقع در ججین
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
واگذاری مغازه ارایشی و بهداشتی
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
واگذاری مغازه ارایشی و بهداشتی
اجاره مغازه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۲ ساعت پیش
مغازه ۲۵متر بالکن ۱۴متر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
اجاره مغازه ۲۸ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۳ ساعت پیش
اجاره مغازه ۲۸ متر
مغازه ۳۰ متر خیابان دانشگاه اول شهرک میلاد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
مغازه ۳۵ متری کنار اتوبان نزدیک پل رضوان
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
اجاره مغازه 20متری حافظ برخیابان
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تجاری ، 40 مترمربع در اردبیل روستای خلیل آباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
تجاری ، 40 مترمربع در اردبیل روستای خلیل آباد
انباری 40 متری
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
انباری ۲۵ متر درسید ابادکلحوران
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه سعدی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره مغازه در سیمتری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره مغازه در کارشناسان فاز ۱
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مغازه دو دهنه خیابان ۱۸ متری موسی کاظم
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
مغازه دو دهنه خیابان ۱۸ متری موسی کاظم
بعدی