رهن کامل ویلا و خانه ویلایی در اردبیل

خانه مهراباد ۱۰۰ رهن کامل
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش
رسالت پشت مسجد الزهراج
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش
ویلای 100متر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش
ویلایی حیاط دار
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
کارشناسان فاز دو بنفشه ۵ نرسیده به شهرداری منطقه ۳
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
کارشناسان فاز دو بنفشه ۵ نرسیده به شهرداری منطقه ۳
خانه ویلایی در شهرستان پارس آباد ۲۰۰متر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
100متر شهرک گلستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
خانه ویلای کوچک باحیاط
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
خانه ویلای کوچک باحیاط
خانه ویلایی حیاط دار خیابان مفتح غریبان
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
خانه ویلایی حیاط دار خیابان مفتح غریبان
منزل ویلایی ۸۰متر در ملاباشی کوچه شهدا۶
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
مناسب برای انباری یا کارگاه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
مناسب برای انباری یا کارگاه
خانه حیاط دار
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
خانه ویلایی حیاط دار دربستی
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
خانه ویلایی ۷۰ متر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
خانه ویلایی ۷۰ متر
خانه ویلای دربست ۳۸۰متر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش
رهن ویلایی 120 متر حافظ
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
خانه ویلایی100 متر طبقه همکف از 2 طبقه نوساز
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
اجاره خانه ۶۶ متر خاتم النبی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
خانه ویلایی به متراژ ۹۶متر طبقه دوم
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
خانه ویلایی بهارستان
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
ویلایی طبقه دوم از دو طبقه شهرک گلستان نپش
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
ویلایی طبقه دوم از دو طبقه شهرک گلستان نپش
خانه ۶۰ متری،میدان مخابرات
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
خانه ۶۰ متری،میدان مخابرات
خانه ویلایی 50متر
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
شهرک توحید ویلایی دربست
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
بعدی