اتصال برقرار شد

استخدام شیفت شب

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
استخدام شیفت شب
در استخدام خدمات فروشگاه و رستوران
کمتر از ۵ آگهی
استخدام شیفت شب
در استخدام صنعتی ، فنی و مهندسی
کمتر از ۵ آگهی
استخدام شیفت شب
در استخدام اداری و مدیریت
کمتر از ۵ آگهی

سالن کار / میزبان شیفت روز و شب هتل

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
فوری در تهران
امکان ارسال رزومه

نسخه پیچ شیفت شب

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
فوری در تهران
نسخه پیچ شیفت شب

صندوقدار خانم شیفت شب

حداکثر ۷ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۹ ساعت پیش در تهران
صندوقدار خانم شیفت شب

باریستا ، ویتر و ویترس شیفت شب

پرداخت ماهانه
دیروز در تهران
باریستا ، ویتر و ویترس شیفت شب
امکان ارسال رزومه

به نگهبان آقای جوان شیفت شب در هتل نیازمندیم

پرداخت ماهانه با بیمه
فوری در تهران

صندوقدار شیفت شب نیازمندیم

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
دیروز در تهران

استخدام پرسنل شیفت شب در فروشگاههای زنجیره ای هفت

پرداخت ماهانه با بیمه
دیروز در تهران
استخدام پرسنل شیفت شب در فروشگاههای زنجیره ای هفت

راننده بدون ماشین شیفت شب

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
فوری در تهران

به یک مدیر رستوران برای شیفت شب نیازمندیم

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
پریروز در تهران

پیک شیفت شب

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
پریروز در تهران
پیک شیفت شب

لابی من شیفت شب

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

کارگرفست فود شیفت صبح و شیفت شب

پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در اصفهان
کارگرفست فود شیفت صبح و شیفت شب

صندوقدار شیفت شب، سالندار شیفت روز رستوران معتبر

حداقل ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ روز پیش در اصفهان
صندوقدار شیفت شب، سالندار شیفت روز رستوران معتبر

پیک موتوری نیمه وقت شیفت شب

حداقل ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در تهران
پیک موتوری نیمه وقت شیفت شب

صندوقدار برای شیفت شب در هایپرمارکت

حداکثر ۸ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در تهران

نیازمندپرسنل آقاوخانم شیفت شب و صبح فست فودنیکشان

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در اصفهان
نیازمندپرسنل آقاوخانم شیفت شب و صبح فست فودنیکشان

ویتر کار خانم شیفت شب

پرداخت ماهانه با بیمه
۴ روز پیش در تهران
ویتر کار خانم شیفت شب

استخدام کانتر دار و صندوق دار شیفت شب

حداکثر ۷ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۴ روز پیش در اصفهان

نیروی سالن و آشپزخانه شیفت عصر و شب با بیمه

پرداخت ساعتی با بیمه
۵ روز پیش در اصفهان

نیروی اداری شیفت شب (فاکتور زن)

پرداخت ماهانه
۵ روز پیش در تهران

پذیرشگر آقا شیفت شب هتل

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه
۵ روز پیش در تهران
پذیرشگر آقا شیفت شب هتل
امکان ارسال رزومه

استخدام شهربازی شیفت شب

حداکثر ۱۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۵ روز پیش در تهران
استخدام شهربازی شیفت شب

استخدام نیرو آشنا به تاسیسات وبرق باغ تالارشیفت شب

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۷ روز پیش در اصفهان
استخدام نیرو آشنا به تاسیسات وبرق باغ تالارشیفت شب

استاد کار فانتزی خمیر سفید شیفت شب

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در اصفهان
استاد کار فانتزی خمیر سفید شیفت شب
پیشنهاد جستجوی جدید
استخدام شیفت شب
در استخدام خدمات فروشگاه و رستوران
کمتر از ۵ آگهی
استخدام شیفت شب
در استخدام صنعتی ، فنی و مهندسی
کمتر از ۵ آگهی
استخدام شیفت شب
در استخدام اداری و مدیریت
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

استخدام شیفت شب