متراژ از هرچقدر تا ۲۰ متر

رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... تا ۲۰ متر در آذرشهر

بعدی