خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در بابل

زمین خوش نما
توافقی
۱۳ ساعت پیش
زمین  خوش نما
فروش زمین.بافت مسکونی.بابل.بابلکنار مرزیکلل
توافقی
۱۴ ساعت پیش
فروش زمین.بافت مسکونی.بابل.بابلکنار مرزیکلل
فروش زمین 106متری شهری پشت میدان بار
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
فروش زمین 106متری شهری پشت میدان بار
فروش زمین ۴۰۰۰ هزار متری در موزیگله
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
۳۰۰ متر زمین مسکونی داخل بافت امکانات کنار زمین
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
۳۰۰ متر زمین مسکونی داخل بافت امکانات کنار زمین
زمین تجاری 40 متری در امیرکلا
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
فروش زمین در بافت روستایی
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
فروش  زمین در بافت روستایی
فروش زمین ۲۰۶ متری در خیابان شهر بابل
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
۱۰۳ متر داخل بافت
توافقی
۱۷ ساعت پیش
۱۰۳ متر داخل بافت
زمین دور دیوار پلاک دوم جاده اصلی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
زمین دور دیوار پلاک دوم جاده اصلی
شالیزار اب و برقدار شخصی
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
شالیزار اب و برقدار شخصی
فروش زمین مسکونی پلاک دوم جاده اصلی
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
فروش زمین مسکونی پلاک دوم جاده اصلی
فروش زمین 200 متری شهرک بهزاد
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
فروش زمین 200 متری شهرک بهزاد
زمین واسه ساخته ساز
توافقی
۱۸ ساعت پیش
زمین واسه ساخته ساز
زمین فروشی ویلایی داخل بافت
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
زمین فروشی ویلایی داخل بافت
پاسداران فروش زمین مسکونی ۱۰۵متربر۷متری
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
پاسداران فروش زمین مسکونی ۱۰۵متربر۷متری
زمین ۱۹۲ متری
توافقی
۱۹ ساعت پیش
زمین ۳۲۰ متر با ویو ابدی سرمایه گذاری
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
زمین ۳۲۰ متر با ویو ابدی  سرمایه گذاری
زمین مسکونی کنار۱۲۶ جاده اصلی آینده دار اماده ساخ
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
زمین مسکونی کنار۱۲۶ جاده اصلی  آینده دار اماده ساخ
زمین ۲۰۰ متری اطاقسرا
توافقی
۲۰ ساعت پیش
۲۹۶متری مقریکلا
توافقی
۲۰ ساعت پیش
۲۹۶متری مقریکلا
خانه سرا ۱۳۹ متری داخل بافت
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
خانه سرا ۱۳۹ متری داخل بافت
زمین فروشی میدان امام علی بندر کلا202متر
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
فروش زمین ۵۳۳ متر در بابلکنار
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
فروش زمین ۵۳۳ متر در بابلکنار
قبلیبعدی