خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در بابل

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۱۳۳ کیلومتر توافقی
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۳۲ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
فروش یا معاوضه زانتیا
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴ فروش و معاوضه
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴ فروش و معاوضه
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۹۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۲,۶۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۱۲۳,۵۴۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
زانتیا ۲۰۰۰ مدل ۸۵
۲۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زانتیا ۲۰۰۰ مدل ۸۵
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۱
۱۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۱
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۲۰۵ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
زانتیا مدل ٨٦
۱۸۷ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
زانتیا مدل ٨٦
سیتروعن c5 سالم
۳۴۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سیتروعن c5  سالم
زانتیا 2000 مدل 1385 نوک مدادی متالیک
۲۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
زانتیا 2000 مدل 1385 نوک مدادی متالیک
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۱
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۱
بعدی