رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در بابل

آگهی مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های مشابه در پایین آمده است.
آپارتمان ۷۰ متری محدوده نواب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان ۸۰ متری ۲ خواب نعقیبکلا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان 80متری حوالی نقیب کلا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
اجاره آپارتمان ۸۰ متری اطراف پل پیش
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان خیابان استادیوم
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش
اجاره آپارتمان خیابان استادیوم
آپارتمان ٧٥ متری طبقه دوم خیابان استادیوم
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 107 متری در شریعتی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 107 متری در شریعتی
اجاره آپارتمان۹۲متری تکواحدی کمربندی شرقی
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش
اجاره آپارتمان۹۲متری تکواحدی کمربندی شرقی
رهن‌واجاره اپارتمان110متری واقع در شهابنیا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
آپارتمان دوبلکس ۱۷۰متری بابل کمر بندی غربی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان ۹۵متری بابل امیر کبیر غربی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
آپارتمان ۱۱۰متری تک واحدی بابل ،کمر بندی غربی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
آپارتمان ۱۱۵متری محدوده صد دستگاه (قاضی کتی)
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش
آپارتمان ۱۱۵متری محدوده صد دستگاه (قاضی کتی)
اپارتمان اجاره ای ۴ط۷ واحد ۹۸ متری ۱۴۰ رهن
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
اپارتمان ۱۱۷متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
اپارتمان ۱۱۷متری
آپارتمان 105 متری در خورشیدکلا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 120 متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 120 متری
دربستی 70متری کوچه سامسونگ معلم 9
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
آپارتمان۷۵متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
اجاره ۱۷۲ متر آپارتمان در بسیج ۱۷
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
اپارتمان صفر شهرک جهاد
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
اجاره ۳خواب محدوده شهرک بهزاد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۲ ساعت پیش
اجاره ۳خواب محدوده شهرک بهزاد
اجاره آپارتمان ١٤٠ متری ٣ خواب خیابان مدرس
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان ۹۰ متری
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۳ ساعت پیش
بعدی