رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در بابلسر

آپارتمان ۱۰۰متری محبوبی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان ۱۰۰متری محبوبی
اجاره آپارتمان 160 متری 3 خوابه ساحلی
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
آپارتمان در شهرک دریا کنار
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
واحد ۱۳۵متری در خیابان نخست وزیری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
واحد ۱۳۵متری در خیابان نخست وزیری
رهن واجاره واحد ۱۰۳ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رهن آپارتمان 105 متری در منطقه پاسداران
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
واحد در نزدیکی ساحل با متراژ 78 متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اپارتمان ۸۳ متری در شریعتی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اپارتمان ۸۳ متری در شریعتی
اجاره واقع در بابلسر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
92 متر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
92 متر
واحد بلوار ساحلی اول ازادگا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
واحد بلوار ساحلی  اول ازادگا
اجاره پنت هوس بر بیست متری شهرک ساحلی ۱۱۰ +۶۵ حیاط
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره پنت هوس بر بیست متری شهرک ساحلی ۱۱۰ +۶۵ حیاط
اپارتمان ۸۵ متری شیک در امیر مازندرانی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان  ۸۵ متری شیک در امیر مازندرانی
اپارتمان ۱۱۰ متری در بلوار ساحلی۷
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان ۱۱۰ متری در بلوار ساحلی۷
آپارتمان، ۱۰۰ متر، محبوبی ۱۵
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان، ۱۰۰ متر، محبوبی ۱۵
اجاره اپارتمان
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
95 متری دو‌خواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
95 متری دو‌خواب
آپارتمان ۸۰ متری سمت دریاکنار بابلسر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان ۸۰ متری سمت دریاکنار بابلسر
110 متر نوساز با 40 متر حیاط مستقل
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
110 متر نوساز با 40 متر حیاط مستقل
اجاره آپارتمان بر خیابان بهشتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره آپارتمان بر خیابان بهشتی
اجاره در برج نخست وزیری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره در برج نخست وزیری
اجاره واحد ۲۰۰ متری با چشم انداز دریا
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
اجاره واحد ۲۰۰ متری با چشم انداز دریا
اجاره آپارتمان ۱۷۵ متر در پاسداران
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
اجاره آپارتمان ۱۷۵ متر در پاسداران
ویو دریا 120 متری کلیدنخورده
ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
ویو دریا 120 متری کلیدنخورده
قبلیبعدی