رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در بابلسر

در حال دریافت ...
اجاره مغازه ۱۵۰متری در خیابان رجایی
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
یک باب مغازه تجاری 44 متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
یک باب مغازه تجاری 44 متری
رهن و اجاره تجاری پاسداران
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اجاره مغازه ۵۵ متری لب خیابان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
اجاره مغازه ۵۵ متری لب خیابان
اجاره مغازه ۳۰ متری لب خیابان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
اجاره مغازه ۳۰ متری لب خیابان
اجاره زمین 1000 متر بر خ فلسطین بابلسر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره زمین 1000 متر بر خ فلسطین بابلسر
مغازه 20 متری در بابلسر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغازه 20 متری در بابلسر
فست فود ایتالیایی روبه روی پمپ بنزین
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فست فود ایتالیایی روبه روی پمپ بنزین
اجاره مغازه جاده بابلسر ۲۳متر
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اجاره مغازه جاده بابلسر ۴۰متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تجاری‌۳۶.متر‌دارای‌سرویس
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نانوایی سنگک‌بابل ۴کیسه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
رهن و اجاره مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اجاره دومغازه کنار هم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش
اجاره  دومغازه کنار هم
واحد تجاری مستقل در 3 طبقه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش
قبلیبعدی