اتصال برقرار شد

انواع کبوتر

خریدار انواع کبوتر هستم

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در اصفهان

فقط عصرها جواب تماس می دهم

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بافت
فقط عصرها جواب تماس می دهم

انواع کبوتر سرور خوشرنگ یال زرد

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در اصفهان
انواع کبوتر  سرور خوشرنگ یال  زرد

انواع کبوتر

۱۱,۱۱۱ تومان
۱۵ ساعت پیش در اصفهان
انواع کبوتر

فروش انواع کبوتر رنگی به سراسر کشور

۴,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در تهران
فروش انواع کبوتر رنگی به سراسر کشور

کفتر یا کبوتر ملقی پرشی سنگین پشت دار بلند کله ای

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در بافت
کفتر یا کبوتر ملقی پرشی سنگین پشت دار بلند کله ای

انواع کفتر

۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز در تهران
انواع کفتر

کبوتر پشدار

۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ روز پیش در بافت
کبوتر پشدار

انواع کبوتر نقشی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اصفهان
انواع کبوتر نقشی

بک جفت کبوتر پرشی سنگین بالای ۵ ساعت به

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بافت
بک جفت کبوتر پرشی سنگین بالای ۵ ساعت به

کبوتروساخت انواع قفس گنجه

۲۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تهران
کبوتروساخت انواع قفس گنجه

کفتر .سبز

۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بافت
کفتر .سبز

انواع کبوتر کفتر

۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
انواع کبوتر کفتر

ساخت انواع جفت کنی کبوتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
ساخت انواع جفت کنی کبوتر

کفتر پرشی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بافت
کفتر پرشی

۵عددکبوتر پرشی ساعت بالا معاوضه با پلاکی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بافت
۵عددکبوتر پرشی ساعت بالا معاوضه با پلاکی

چند عدد کبوتر پرشی وزیبا

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بافت
چند عدد کبوتر پرشی وزیبا

خریدار انواع کبوتر

۳۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اصفهان
خریدار انواع کبوتر

کبوتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بافت
کبوتر

کبوتر پرشی

۶۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بافت

کفتر

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بافت
کفتر

یک جفت کبوتر پرشی زیبا

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بافت
یک جفت کبوتر پرشی زیبا

۳ تا کبوتر ۱۳۰

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بافت
۳ تا کبوتر ۱۳۰

انواع کبوتر ترکیه وارداتی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تهران
انواع کبوتر ترکیه وارداتی
بعدی

انواع کبوتر