اتصال برقرار شد

استخدام در قنادی

به یک سرپرست ماهر نیازمندیم برای کار در قنادی

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ روز پیش در تهران

فروشندگی و خدمات در قنادی

حداقل ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۵ روز پیش در تهران
فروشندگی و خدمات در قنادی

نیروی کار در قنادی عمه عادله شعبه تهرانسر

پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در تهران

فروشندهجهت کار در قنادی

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران
فروشندهجهت کار در قنادی
امکان ارسال رزومه

کارگر ساده جهت کار در قنادی

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در تهران
کارگر ساده جهت کار در قنادی

استخدام در قنادی

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران
استخدام در قنادی

فروشنده خانم در کافه قنادی

پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در تهران
فروشنده خانم در کافه قنادی

کارگر ساده موجه اتباع یا ایرانی /جهت کار در قنادی

پرداخت توافقی با بیمه
۲ هفته پیش در تهران
کارگر ساده موجه اتباع یا ایرانی /جهت کار در قنادی
امکان ارسال رزومه

فروشنده خانم جهت کار در قنادی

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در تهران

فروشندگی در قنادی

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

فروشنده حضوری در لاین قنادی شرکت کاله

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ هفته پیش در اهواز
فروشنده حضوری در لاین قنادی شرکت کاله

به یک کارگر ساده جهت کار در قنادی نیازمندیم

پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در تهران

کار در کارگاه قنادی

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۴ هفته پیش در تهران
کار در کارگاه قنادی

نیروی خانم در کارگاه قنادی

پرداخت ماهانه
۴ هفته پیش در تهران
امکان ارسال رزومه
پیشنهاد جستجوی جدید
استخدام در قنادی
در استخدام خدمات فروشگاه و رستوران
کمتر از ۵ آگهی
آگهی‌های مشابه در شهرهای اطراف
فروشندگی و خدمات در قنادی

فروشندگی و خدمات در قنادی

تهران

فروشندهجهت کار در قنادی

فروشندهجهت کار در قنادی

تهران

کارگر ساده جهت کار در قنادی

کارگر ساده جهت کار در قنادی

تهران

استخدام در قنادی

استخدام در قنادی

تهران

فروشنده خانم در کافه قنادی

فروشنده خانم در کافه قنادی

تهران

کارگر ساده موجه اتباع یا ایرانی /جهت کار در قنادی

کارگر ساده موجه اتباع یا ایرانی /جهت کار در قنادی

تهران

کار در کارگاه قنادی

کار در کارگاه قنادی

تهران

بعدی

استخدام در قنادی