خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در بم مدل ۱۳۸۵

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید دوگانه کارخانه مدل ۱۳۸۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید دوگانه کارخانه مدل ۱۳۸۵
پراید 141 SE، مدل ۱۳۸۵
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 141 SE، مدل ۱۳۸۵
پراید، نوکمدادی ، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
پراید، نوکمدادی ، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
۴,۷۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۱۵,۸۱۱ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۳۶,۵۲۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید
بعدی