خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در بم مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دارسفیدمدل89سالم-
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دارسفیدمدل89سالم-
پراید صبا مدل 89 دوگانه کارخانه
۲۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صبا مدل 89 دوگانه کارخانه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 111 SE، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۸۹
پراید 111 SE، مدل ۱۳۸۹
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۸۹
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۹
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید تمیز۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
پراید تمیز۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۲۸,۷۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
بعدی