خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در بم مدل ۱۳۹۵

111مدل95/12تمیز و خوش رخ
۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۰ ساعت پیش
111مدل95/12تمیز و خوش رخ
پراید مدل ۱۳۹۵
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید  مدل ۱۳۹۵
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۵
۲۲,۲۲۲ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۷۵ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
ماشین پراید ۱۳۱ مدل ۹۵
۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ماشین پراید ۱۳۱ مدل ۹۵
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۵
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵ شهرستان بم
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵ شهرستان بم
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۵
بعدی