خدمات و نیازمندی | آموزش | تدریس | دروس دانشگاه | دروس دبیرستان | دیوار بندر انزلی

در حال دریافت ...
تدریس خصوصی دروس ابتدایی و راهنمایی در منزل ....
۴ روز پیش
تدریس خصوصی دروس ابتدایی و راهنمایی در منزل ....
تدریس خصوصی مقطع ابتدایی
۶ روز پیش
تدریس دروس پایه سوم
۷ روز پیش
تدریس خصوصی ریاضیات و فیزیک توسط استاد دانشگاه
هفتهٔ پیش
تدریس ریاضیات در تمامی مقاطع تحصیلی
هفتهٔ پیش
تدریس خصوصی دروس دبستان.اول،دوم،سوم،چهارم
هفتهٔ پیش
میز رسم تاشو
هفتهٔ پیش
میز رسم تاشو
تدریس خصوصی ریاضی توسط دبیر نمونه استان
هفتهٔ پیش
اکسپت مقالات داخلی و خارجی
۲ هفته پیش
اکسپت مقالات داخلی و خارجی
مشاوره پایان نامه,پروپوزال
۲ هفته پیش
مشاوره پایان نامه,پروپوزال
کتاب هایه کمک درسی کنکور انسانی
۲ هفته پیش
کتاب هایه کمک درسی کنکور انسانی
فارسی دوازدهم رشته تجربی و ریاضی
۲ هفته پیش
فارسی دوازدهم رشته تجربی و ریاضی
تدریس کلاس خصوصی و برای همه پایه ها
۲ هفته پیش
تدریس خصوصی تمام دروس
۲ هفته پیش
تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه و دبیرستان
۲ هفته پیش
زبان انگلیسی دوازدهم تجربی
۲ هفته پیش
زبان انگلیسی دوازدهم تجربی
زیست شناسی یازدهم رشته تجربی
۲ هفته پیش
زیست شناسی یازدهم رشته تجربی
کنکور تجربی تضمین قبولی
۲ هفته پیش
تدریس ریاضی
۲ هفته پیش
تدریس دروس دانشگاه
۳ هفته پیش
کتاب تست کنکور
۳ هفته پیش
کتاب تست کنکور
تدریس خصوصی شیمی
۳ هفته پیش
کتاب های کنکور علوم انسانی
۳ هفته پیش
کتاب های کنکور علوم انسانی
تدریس خصوصی فیزیک و علوم دبیرستان
۳ هفته پیش
در حال دریافت ...
بعدی