اتصال برقرار شد

فرش دستبافت

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
فرش دستبافت
در فرش
کمتر از ۱۰ آگهی

(در‌خریدار) فرش‌ تبریز ،گیشامرزداران‌اکباتان،

کارکرده
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه خریدارفرش دستبافت‌دستباف‌قالی در تهران
(در‌خریدار) فرش‌ تبریز ،گیشامرزداران‌اکباتان،

خریدار فرش دستباف تبریز اصفهان‌اردکان‌کاشان‌قم

در حد نو
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه در شهرک‌غرب دستبافت‌دستباف‌ در تهران
خریدار فرش دستباف تبریز اصفهان‌اردکان‌کاشان‌قم

فرش دستبافت ریزماهی

در حد نو
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه قالینگ در تهران
فرش دستبافت ریزماهی

یک جفت فرش دستبافت شش متری نو

نو
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در تبریز
یک جفت فرش دستبافت شش متری نو

قالی ۹ متری کاشان سورمه ای

در حد نو
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش دستبافت شریف در تهران
قالی ۹ متری کاشان سورمه ای

فرش ۶ متری ماهی دست بافت تبریز

در حد نو
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش دستبافت شریف در تهران
فرش ۶ متری ماهی دست بافت تبریز

قالی ۶ متری دستباف بیجار

نو
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش دستبافت شریف در تهران
قالی ۶ متری دستباف بیجار

فرش کناره ترکمن

نو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش دستبافت شریف در تهران
فرش کناره ترکمن

قالیچه دست‌باف مهاباد

نو
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش دستبافت شریف در تهران
قالیچه دست‌باف مهاباد

فرش دستبافت ۱۲ متری جوشقان قالی

در حد نو
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش دستبافت شریف در تهران
فرش دستبافت ۱۲ متری جوشقان قالی

فرش جفت و تک دستبافت

در حد نو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تبریز
فرش جفت و تک دستبافت

فرش دستبافت کهنه ۷متری .

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تبریز
فرش دستبافت کهنه ۷متری .

فرش دستبافت مهربان جفت 6متری

نو
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تبریز
فرش دستبافت مهربان جفت 6متری

قالی ۱۲ متری تبریز طرح ظل السلطان

نو
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش دستبافت شریف در تهران
قالی ۱۲ متری تبریز طرح ظل السلطان

قالی ۶ متری خود رنگ فردوس

در حد نو
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش دستبافت شریف در تهران
قالی ۶ متری خود رنگ فردوس

قالی ۶ متری کاشان کرم کرک

در حد نو
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش دستبافت شریف در تهران
قالی ۶ متری کاشان کرم کرک

ذرع نیم کاشان طرح محراب

نو
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش دستبافت شریف در تهران
ذرع نیم کاشان طرح محراب

قالیچه دستبافت ساروق

نو
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش دستبافت شریف در تهران
قالیچه دستبافت ساروق

فرش ۶ متری هریس انتیک

در حد نو
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش دستبافت شریف در تهران
فرش ۶ متری هریس انتیک

فرش دستبافت ۹متری دست دوم در حد نو خیلی ضخیم

در حد نو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تبریز
فرش دستبافت ۹متری دست دوم در حد نو خیلی ضخیم

فرش ۶ متری دستبافت

کارکرده
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهران
فرش ۶ متری دستبافت

خریدار فرش در انقلاب ولی عصر ظفرونک دستبافت ماشینی

در حد نو
۴۵۶,۳۲۱ تومان
فروشگاه نارمک ستارخان در تهران
خریدار فرش در انقلاب ولی عصر ظفرونک دستبافت ماشینی

(چیتگر‌اکباتان‌شهران)در خریدارقدیمی‌فرش‌تبریز

در حد نو
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه خریدارفرش دستبافت‌دستباف‌قالی در تهران
(چیتگر‌اکباتان‌شهران)در خریدارقدیمی‌فرش‌تبریز

خریدار فرش ،خریدار فرش ماشینی و دستبافت ۶،۹،۱۲متری

نیازمند تعمیر
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه فرش ساحل پونک نارمک ستارخان در تهران
خریدار فرش ،خریدار فرش ماشینی و دستبافت ۶،۹،۱۲متری
پیشنهاد جستجوی جدید
فرش دستبافت
در فرش
کمتر از ۱۰ آگهی
فرش دستبافت تبریز
در فرش
کمتر از ۵ آگهی
تابلو فرش دستبافت
در تابلو فرش
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

فرش دستبافت