اتصال برقرار شد

زیور آلات یاقوت

یاقوت کبود معدنی ۲۷ قیراطی

کارکرده
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت کبود معدنی ۲۷ قیراطی

یاقوت آفریقایی اناری ۳۲۱ قیراط شناسنامه دار

کارکرده
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت آفریقایی اناری ۳۲۱ قیراط شناسنامه دار

بارخونه یاقوت سبز معدنی نایاب

کارکرده
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
بارخونه یاقوت سبز معدنی نایاب

یاقوت آلکساندریت معدنی راف ۱۰۳ قیراط

کارکرده
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت آلکساندریت معدنی راف ۱۰۳ قیراط

۶۶ قیراط اصل یاقوت‌ برمه معدن موگوک

کارکرده
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
۶۶ قیراط اصل یاقوت‌ برمه معدن موگوک

انگشتر تاریخی نقره طلاشور یاقوت‌ نشان

کارکرده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر تاریخی نقره طلاشور یاقوت‌ نشان

انگشتر قدیمی یاقوت تراش کهنه

کارکرده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر قدیمی یاقوت تراش کهنه

انگشتر یاقوت آلکساندریت تراش کهنه دستی

کارکرده
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر یاقوت آلکساندریت تراش کهنه دستی

انگشتر یاقوت معدنی موزامبیک با طبع برمه

کارکرده
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر یاقوت معدنی موزامبیک با طبع برمه

انگشتر یاقوت تراش کهنه رگه دار درشت

کارکرده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر یاقوت تراش کهنه رگه دار درشت

یاقوت سبز معدنی

کارکرده
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت سبز معدنی

انگشتر یاقوت قدیمی موزه ای

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر یاقوت قدیمی موزه ای

یاقوت راف آلکساندریت معدنی ۱۱۲ قیراطی

کارکرده
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت راف آلکساندریت معدنی ۱۱۲ قیراطی

یاقوت معدنی قرمز تراش کهنه ۳۰ قیراط

کارکرده
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت معدنی قرمز تراش کهنه ۳۰ قیراط

یاقوت کبود شفاف تراش کهنه ۳۰ قیراط

کارکرده
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت کبود شفاف تراش کهنه ۳۰ قیراط

نیم ست قدیمی صفویه الماس یاقوت برمه

کارکرده
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
نیم ست قدیمی صفویه الماس یاقوت برمه

یاقوت کبود ۴۶ قیراط

کارکرده
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت کبود ۴۶ قیراط

یاقوت راف کبود‌ معدنی ۱۳۳ قیراط

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت راف کبود‌ معدنی ۱۳۳ قیراط

انگشتر نقره یاقوت سانچیا کوچک اندازه

کارکرده
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر نقره یاقوت سانچیا کوچک اندازه

نگین یاقوت معدنی اناری ۱۶ قیراط

کارکرده
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
نگین یاقوت معدنی اناری ۱۶ قیراط

یاقوت معدنی گوجه‌ ای رنگ ۱۹ قیراطی

کارکرده
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت معدنی گوجه‌ ای رنگ ۱۹ قیراطی

انگشتر عقیق یمنی پرتقالی تراش یاقوت کهنه

کارکرده
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر عقیق یمنی پرتقالی تراش یاقوت کهنه

یاقوت سفید معدنی تراش برلیان کهنه

کارکرده
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت سفید معدنی تراش برلیان کهنه

سنگ جواهر یاقوت راف معدنی ۲۱۵ قیراط

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
سنگ جواهر یاقوت راف معدنی ۲۱۵ قیراط
بعدی

زیور آلات یاقوت