در بلاگ دیوار بخوانید: خانه قدیمی بخرید؛ گردشگر جذب کنید

خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در بهبهان

در حال دریافت ...
زمین مشاع ۳۰۰متری ازنیم هکتارچهارمیخ
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
زمین مشاع ۳۰۰متری ازنیم هکتارچهارمیخ
زمین کوره جبور معاینه فنی
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۶۵۰ متر زمین منصوریه
توافقی
۴ ساعت پیش
۱۵۱گزحصار مدارک تکمیل/روبروتره بار
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
۳۳۰متر زمین منصوریه
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
فروش زمین ۴۵گزی
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
زمین ویلا باغ خارستان با مجوز
۲۷۰,۰۵۴,۳۲۱ تومان
۱۴ ساعت پیش
فروش زمین
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
شرکت گاز اون دست دره
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
زمین کشاورزی
توافقی
۱۵ ساعت پیش
زمین چهار میخ جنب بیمارستان ولعصر
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
فروش زمین 50 گزی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
زمین چهارمیخ تومحدوده
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
امتیاز شبکه بیمارستان۲۰۰متر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش قطعه زمین باغی
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش باغ نخل ۲۰۰۰ متری
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
فروش باغ نخل ۲۰۰۰ متری
زمین مسکونی انتهای تختی ۳۱ گزی
توافقی
دیروز
زمین مسکونی انتهای تختی ۳۱ گزی
فروش اپارتمان
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش اپارتمان
فروش زمین تفریحگاه
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش زمین تفریحگاه
فروش ۲۵۰مترزمین دونبش
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش ۲۵۰مترزمین دونبش
فروش زمین ٣٠گزی
توافقی
پریروز
فروش زمین ٣٠گزی
روند امتیاز طبقه بالا
توافقی
پریروز
امتیاز علوم پزشکی فاز1
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین خارستون
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
در حال دریافت ...
بعدی