در بلاگ دیوار بخوانید: خانه قدیمی بخرید؛ گردشگر جذب کنید

خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در بیرجند

در حال دریافت ...
زمین کشاورزی فخراباد تقاب
توافقی
نیم ساعت پیش
زمین کشاورزی فخراباد تقاب
پلاک مشاع 1545
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
زمین فروشی
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
ملک کشاورزی نزدیک شهر
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
ملک کشاورزی نزدیک شهر
زمین بلوار ناصری
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
واگذاری زمیندهلکو.حاشیه۲۰متری مهر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
واگذاری زمیندهلکو.حاشیه۲۰متری مهر
120 متری بسیجیان روبرونمایشگاه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
زمین فروشی شکراب بیرجند
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
زمین فروشی شکراب بیرجند
زمین حاجی اباد
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
۴۰۸ متری ارتش سروش گستر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زمین دستگرد
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زمین دستگرد
زمین تجاری
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زمین تجاری
جهت معاوضه
۸ ساعت پیش
زمین 180متری#
توافقی
۱۶ ساعت پیش
فروش زمین موسوی 160 متر
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
زمین موسوی دونبش
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
زمین موسوی دونبش
ده قطعه زمین
توافقی
۱۷ ساعت پیش
408 متری ارتش، سروش گستر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
زمین مزروعی - مشاع حاجی آباد
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
زمین مشاع حاجی آباد
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
200 تجاری حاشیه صیادشیرازی
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
200 تجاری حاشیه صیادشیرازی
زمین واگذاری دانشگاه منطقه گردشگری شوکت آباد
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
زمین آینده دار شهید ناصری
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
زمین آینده دار شهید ناصری
زمین کشاورزی واب قنات
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی