خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در بیرجند

در حال دریافت ...
زمین نیمه ساز سورگ
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
زمین 360متری توحید نبوت
توافقی
۲۳ ساعت پیش
۲۰۰مترزمین جنوبی امیرکبیر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
۲۱۰مترزمین شمالی پونه۴ربحان
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
امتیاز آپارتمان های شاهدمعصومیه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
امتیاز آپارتمان های شاهدمعصومیه
3000متر مربع امین آباد
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
2000متر زمین کلاته بجدی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین تجاری حاشیه بلوار شعبانیه
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
امامیه ۱۶۲ متر زمین
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین مناسب و آینده دار شهید ناصری
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین مناسب و آینده دار شهید ناصری
زمین کارگشا
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین کارگشا
زمین فرهیختگان
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین فروشی روستای دهنو
توافقی
دیروز
زمین موسوی حاشیه ۲۰ متری
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش زمین فرهیختگان
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین مزروعی صداوسیما
۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین مزروعی صداوسیما
فروش زمین تجاری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین تقاب
توافقی
پریروز
زمین تجاری در سجادشهر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آب فراوان و بیش از ۳۰۰درخت زرشک
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش زمین مسکونی ۵۰۰ متر در شهداء یک
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین مسکونی در دستگرد
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین ۱۶۰ متری جنوبی,موسوی,
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین فروشی ظفر ٢٠سر ٢نبش
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
در حال دریافت ...
قبلیبعدی