خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار بلوک

گاستر گاو

۴,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش

نری و چپشت

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
نری و چپشت

جوجه معلی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
جوجه معلی

جوجه معلی ۵ عدد

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش

گوسفند

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
گوسفند

گوسفند

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش

گاو آوست ۹ماهه فروشی

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
گاو آوست ۹ماهه فروشی

یک راس گستر نژاد دار

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
یک راس گستر نژاد دار

گوسفند فروشی

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
گوسفند فروشی

کهره نر

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کهره نر

فروشی گوسفند ی ساله چاق چله

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروشی گوسفند ی ساله چاق چله

نری چاق سرحال.

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
نری چاق سرحال.

کهره چپش نژاد گلابی

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کهره چپش نژاد گلابی

کفترپلاکی

۱۱,۱۱۱ تومان
۳ روز پیش
کفترپلاکی

قوچ فروشی

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
قوچ فروشی

کهره چپشت برای محرم

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کهره چپشت برای محرم

دوعدد مرغ محلی ۵۵۰۰۰۰

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دوعدد مرغ محلی ۵۵۰۰۰۰

کفتر

۲۲۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کفتر

خروس لاری

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
خروس لاری

مرغ لاری با جوجه

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
مرغ لاری با جوجه

تعدادی خروس و مرغ محلی

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تعدادی خروس و مرغ محلی

شماره تلفن ***********

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
شماره تلفن ***********

میش چاق جوان

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
میش چاق جوان

کبوتر معاوضه با بادی ۴نیم

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
کبوتر معاوضه با بادی ۴نیم