خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در بناب

باغ گردو وبادام پنج نیم من. محلی
توافقی
۲ ساعت پیش
باغ گردو وبادام پنج نیم من. محلی
زمین آماده ساخت
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زمین آماده ساخت
زمین خیابان ۱۶ متری ورود به ساختمان شهرک ولی عصر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین ۳۶۵متر کناراتوبان بناب عجبشیر ورودی شهرعجبشیر
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین خالی آماده ساخت وساز
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
زمین خالی آماده ساخت وساز
باغ انگور 1000متر جاده قدیم چلقائی
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خانه کلنگی۱۵۰مترمحله بهشتی خیابان فرمانداری
توافقی
دیروز
فروش زمین 18من
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خانه کلنگی متراژ۱۲۰ دیزج کوچه یک
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
زمین دامپروری و گلخانه روستای مهماندار عجب شیر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
زمین دامپروری و گلخانه روستای مهماندار عجب شیر
خانه کلنگی قابل نشیمن خیابان کاملو کوچه قهرمانان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خانه برق قدیم کوچه اندیشه 2
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
زمین‌فروشی‌واقع‌در‌روستای‌خانه‌برق‌قدیم
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
زمین به متراژ ۲۵ من
توافقی
۳ روز پیش
زمین کشاورزی ، عجبشیر ، روستای مهماندار
توافقی
۴ روز پیش
زمین کشاورزی ۱۰ من در بر خیابان عجبشیر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
زمین واقع در آخوند قشلاق به متراژ ۴۳۷ متر مربع
۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
زمین واقع در آخوند قشلاق به متراژ ۴۳۷ متر مربع
قطعه زمین مسکدنی ۲۰۵متر در شمال شهر بناب
توافقی
۴ روز پیش
زمین کوی رسالت بناب
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
زمین ادره برق
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
زمین مسکونی دربناب خ چمران فردوس۱۱
توافقی
۵ روز پیش
فروش زمین مسکونی د مرکز عجب شیر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
۲۰۰ متر زمین مسکونی شهرک ولیعصر ساری داغ
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
۲۰۰ متر زمین مسکونی شهرک ولیعصر ساری داغ
زمین ویلایی۲۵۴۸متری واقع درعجبشیرروستای شیراز
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
زمین ویلایی۲۵۴۸متری واقع درعجبشیرروستای شیراز
بعدی