نتیجه‌های دقیق‌تر با انتخاب دستهٔ مرتبط
مرغ خروس و جوجه
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی

خریدار جوجه و مرغ سیبرایت

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شیراز
خریدار جوجه و مرغ سیبرایت

مرغ و خروس و جوجه محلی

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در اهواز
مرغ و خروس و جوجه محلی

جوجه مرغ و خروس محلی اصل

۵۶,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شیراز
جوجه مرغ و خروس محلی اصل

جوجه مرغ و خروس مرندی کیفیت بازار ایران

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شیراز
جوجه مرغ و خروس مرندی کیفیت بازار ایران

خروس لاری

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در بناب
خروس لاری

مرغ لاری

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بناب
مرغ لاری

مرغ کرچ

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بناب
مرغ کرچ

مرغ لاری

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بناب
مرغ لاری

جوجه لاری تیغ سیاه پر مرغی

۱,۱۱۱ تومان
۱۳ ساعت پیش در بناب
جوجه لاری تیغ سیاه پر مرغی

دوعدد مرغ تخمگذار معاوضه با جوجه

۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در بناب
دوعدد مرغ تخمگذار معاوضه با جوجه

جوجه مرغ و خروس نیمچه

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شیراز
جوجه مرغ و خروس نیمچه

جوجه مرغ و جوجه خروس محلی اصل در شیراز

۸۵,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شیراز
جوجه مرغ و جوجه خروس محلی اصل در شیراز

مرغ تخمگذار

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در بناب
مرغ تخمگذار

جوجه مرغ و خروس و اردک

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در شیراز
جوجه مرغ و خروس و اردک

جوجه بوقلمون

۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در بناب
جوجه بوقلمون

جوجه مرغ و خروس محلی

۵۳,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شیراز
جوجه مرغ و خروس محلی

جوجه خروس و جوجه مرغ محلی اصیل

۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شیراز
جوجه خروس و جوجه مرغ محلی اصیل

مرغ و خروس ابریشمی زینتی

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در بناب
مرغ و خروس ابریشمی زینتی

جوجه مرغ و خروس محلی اصل

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در شیراز
جوجه مرغ و خروس محلی اصل

دوتا مرغ مینیاتوری تخمگذار و یدونه خروس

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بناب
دوتا مرغ مینیاتوری تخمگذار و یدونه خروس

مرغ سیبرایت گلد اصل تخم گذار

۵۷۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بناب
مرغ سیبرایت گلد اصل تخم گذار

جوجه برهما ۳ماهه

۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بناب
جوجه برهما ۳ماهه

گلین محلی جوجه مرغ خروس

۱۷۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیراز
گلین محلی جوجه مرغ خروس
بعدی