اتصال برقرار شد

مرغ خروس و جوجه

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
مرغ خروس و جوجه
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی

تخم ها مرغ لاری اصل ریشی

۱۱,۱۱۱ تومان
۱ ساعت پیش در بناب
تخم ها مرغ لاری اصل ریشی

خروس اصل‌لاری‌درشت

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بناب
خروس اصل‌لاری‌درشت

جوجه گلپایگان

۴۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در بناب
جوجه گلپایگان

تخم نطفه دار و جوجه خروس گلین

۲۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در شیراز
تخم نطفه دار و جوجه خروس گلین

مرغ خروس یک ساله

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲۳ ساعت پیش در بناب
مرغ خروس یک ساله

مرغ و خروس محلی

۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز در بناب

خروس لاری

۴,۰۰۰ تومان
دیروز در بناب
خروس لاری

جوجه مرغ و خروس محلی اصل(خرامه)

۱۶۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیراز
جوجه مرغ و خروس محلی اصل(خرامه)

مرغ کرچی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بناب

خروس لاری سفید جوان و درشت

۸۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بناب
خروس  لاری سفید جوان و درشت

مرغ کرچ بزرگ

۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بناب
مرغ کرچ بزرگ

یک خروس لاری ودومرغ

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بناب
یک خروس لاری ودومرغ

خروس لاری

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بناب
خروس لاری

مرغ لاری تخم گزار

۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بناب
مرغ لاری تخم گزار

جوجه مرغ محلی 6ماه و خروس سفید6ماه

۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اهواز
جوجه مرغ محلی 6ماه و خروس سفید6ماه

۴ تا مرغ و خروس فروشی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بناب
۴ تا مرغ و خروس فروشی

مرغ وخروس کوشین با 5تا جوجه نژادکوشین

۱۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شیراز
مرغ وخروس کوشین با 5تا جوجه نژادکوشین

جوجه مرغ وخروس محلی یک ماهه

۳۲,۰۰۰ تومان
پریروز در شیراز
جوجه مرغ وخروس محلی یک ماهه

جوجه مرغ وخروس گلین و لری ومحلی وگردن گلابی

۴۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شیراز
جوجه مرغ وخروس گلین و لری ومحلی وگردن گلابی

مرغ اصل لاری تخم گذار

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بناب
مرغ اصل لاری تخم گذار

مرغ و خروس و جوجه گلین لاری ریشو عربی در حمیدیه

۱۱,۱۸۸ تومان
۳ روز پیش در اهواز
مرغ و خروس و جوجه گلین لاری ریشو عربی در حمیدیه

سه عدد مرغ لاری تخم گذار و خروس لاری

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بناب
سه عدد مرغ لاری تخم گذار و خروس لاری

تخم نطفه دار لاری

۲۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بناب
تخم نطفه دار لاری

جوجه خروس سلطان و مرغ امپراتوری

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شیراز
جوجه خروس سلطان و مرغ امپراتوری
پیشنهاد جستجوی جدید
مرغ خروس و جوجه
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

مرغ خروس و جوجه