بهارستان/100متری/همکف/فول بازسازی

۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان/100متری/همکف/فول بازسازی

معین زاده/واحد بالا/75متری/بازسازی شده

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
معین زاده/واحد بالا/75متری/بازسازی شده

بهارستان/۹۲متری/بالا/تمیز

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان/۹۲متری/بالا/تمیز

بهارستان/کلید اول/موقعیت مکانی  /107متری

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان/کلید اول/موقعیت مکانی  /107متری

بهارستان/همکف/کلید اول/81

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان/همکف/کلید اول/81

٪ بهارستان 95 مـتری‌‌‌ ٪

۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
٪ بهارستان 95 مـتری‌‌‌ ٪

بهارستان/شهرک الهیه/همکف/بسیار شیک و تمیز

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان/شهرک الهیه/همکف/بسیار شیک و تمیز

بهارستان %همکف 117 متری ‌‌%

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان %همکف 117 متری ‌‌%

بهارستان کلید اول 80 متری

۸۸,۸۸۸,۸۸۸ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان کلید اول 80 متری

بهارستان 100 متری 4 واحدی

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان 100 متری 4 واحدی

بهارستان 75متری بازسازی

۳۳,۳۳۳,۳۳۳ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان 75متری بازسازی

تک واحدی روبرو سعدی 150 متری

۷۷,۷۷۷,۷۷۷ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
تک واحدی روبرو سعدی 150 متری

نود متری همکف با موقعیت تجاری...

۵۵,۵۵۵,۵۵۵ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
نود متری همکف با موقعیت تجاری...

بهارستان کلید اول 3 خواب همکف

۳۳,۳۳۳,۳۳۳ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان کلید اول 3 خواب همکف

بهارستان 75متری بازسازی شده

۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان 75متری بازسازی شده

بهارستان/شهرک الهیه/۱۲۰متری/شیک

۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان/شهرک الهیه/۱۲۰متری/شیک

بهارستان/۱۰۰متری/موقعیت مکانی

۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان/۱۰۰متری/موقعیت مکانی

ویلایی ۲۰۰ متری/موقعیت

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
ویلایی ۲۰۰ متری/موقعیت

بهارستان/الهیه/۹۰متری/همکف/شیک

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان/الهیه/۹۰متری/همکف/شیک

بهارستان 130 متری 3 خـواب

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان 130 متری 3 خـواب

بهارستان(( 3 خواب کلید اول)) فرصت خرید

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان(( 3 خواب کلید اول)) فرصت خرید

بهارستان 130 متری 3 خواب شیک

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان 130 متری 3 خواب شیک

بهارستان/همکف/فول بازسازی/۸۰متری

۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
بهارستان/همکف/فول بازسازی/۸۰متری

آپارتمان ۶۵متری /کوی مجاهد /خیابان یاور

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهر بهارستان در اهواز
آپارتمان ۶۵متری /کوی مجاهد /خیابان یاور
بعدی