اتصال برقرار شد

تجهیزات بوکس

باند مشکی بوکس

در حد نو
۶۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بروجرد
باند مشکی بوکس

ست حرفه ای بوکس boxing

نو
۷۸,۰۰۰ تومان
فروشگاه هایپر ورزشی فیفا (مجیدفیفا) در کرج
ست حرفه ای بوکس boxing

کلیه تجهیزات بوکس و کیک بوکسینگ نو

نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کرج
کلیه تجهیزات بوکس و کیک بوکسینگ نو

دستکش بوکس

در حد نو
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بروجرد
دستکش بوکس

وسایل بوکس

در حد نو
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بروجرد
وسایل بوکس

دستکش بوکس گرین هیل کیک بوکسینگ

در حد نو
۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
دستکش بوکس گرین هیل  کیک بوکسینگ

کلاه بوکس در حد نو جنس

نو
۷۷۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
کلاه بوکس در حد نو  جنس

دستکش بوکس چرم GREEN

در حد نو
۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
دستکش بوکس چرم  GREEN

کیسه بوکس

در حد نو
۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
کیسه بوکس

دستکش و کلاه بوکس

در حد نو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
دستکش و کلاه بوکس

کیسه بوکس 90 سانتی متری منسب برای نوجوان و جوان

در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
کیسه بوکس 90 سانتی متری منسب برای نوجوان و جوان

دستکش.بوکس.

کارکرده
۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
دستکش.بوکس.

دستکش بوکس گرین هیل

در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بروجرد
دستکش بوکس گرین هیل

دستگش بوکس

در حد نو
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بروجرد
دستگش بوکس

کیسه بوکس یک متری مناسب کودک و نوجوان

در حد نو
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بروجرد
کیسه بوکس یک متری مناسب کودک و نوجوان

کیسه بوکس ۹۰ سانتی نوجوان و جوان

در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بروجرد
کیسه بوکس ۹۰ سانتی نوجوان و جوان

دستکش بوکس

در حد نو
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بروجرد
دستکش بوکس

دستکش بوکس نو

نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بروجرد
دستکش بوکس نو

کیسه ودستکش بوکس

کارکرده
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بروجرد
کیسه ودستکش بوکس

دستکش بوکس

کارکرده
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بروجرد
دستکش بوکس

آموزش بوکس

۳ هفته پیش در بروجرد

پروتون ویرا دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴

۳۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بروجرد
پروتون ویرا دنده‌ای، مدل ۱۳۸۴

آموزش بوکس از مبتدی تا قهرمانی

۳ هفته پیش در بروجرد

کیسه بوکس

نو
۶,۵۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کرج
کیسه بوکس
بعدی

تجهیزات بوکس