رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در بروجرد

در حال دریافت ...
اجاره اپارتمان ۱۰۰ متری فول امکانات سیدمصطفی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
یک ربع پیش
۸۰ متر مسکن مهر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
آپارتمان.خ مدرس کوی جانبازان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
۸۴ متر شهرک زیبا
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۸۴ متر شهرک زیبا
اپارتمان شهرک اندیشه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مسکن مهر هیات مذهبی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
فاز ۳ مذهبی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
واحد ۱۰۵متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
تکواحدی ۱۶۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
سوءیت دانشجویی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مسکن مهر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
122متر در خیابان امیرکبیر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
اجاره ۷۸ متری کلید نخورده مسکن مهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش
اجاره یه طبقه در بحرالعلوم
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
اجاره یه واحد در انتهای شهرک غرب
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش
۸۵ متر اخر تختی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اجاره یه واحد در نگین اندیشه
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان شهرک غرب، مسکن مهر نساجی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
مسکن مهر (رهن واجاره آپارتمان)
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
خیابان دوازده متری کوچه وارسته زنبق 3
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
آپارتمان مسکن مهر المپیک غربی طبقه پنجم ۲۴واحدی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۰ ساعت پیش
داری نگهبانی و امنیت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
فوری
داری نگهبانی و امنیت
آپارتمان نبش شهید رجائی
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
آپارتمان ۷۵متری کمپینگ
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
بعدی