رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در بروجرد

در حال دریافت ...
منزل اجاره ای علی آباد
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خانه رودکی
ودیعه: ۸۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
45مترطبقه دوم شهدا
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
45مترطبقه دوم شهدا
خانه سه طبقه میدان تختی جهت آموزشگاه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
فازیک اندیشه۱۴۰متر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
خانه طبقه بالا راه جدا سی متری انقلاب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
خانه اجاره علی اباد قدس ۸ بر خیابان
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۱ ساعت پیش
خانه اجاره علی اباد قدس ۷
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش
طبقه اول شهرک نیاوران
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
اجاره ای ۴۵ متری شهرداری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش
اجاره ای ۴۵ متری شهرداری
طبقه دوم از خانه ویلایی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
خانه نقلی دربست تمیز
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
خانه ۳طبقه ۵۰ متری خیابان جعفری کوچه خوشبین
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
١٠٠متر شهرک مخابرات
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
خانه زیر( ن رخ )اجاره های امروزه دوطبقه دربست
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
خانه زیر( ن رخ )اجاره های امروزه دوطبقه دربست
اجاره یه طبقه ویلایی در گلسرخی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
خانه 100متری جنوبی نرسیده ب چهارراه سپاه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
خانه 100متری جنوبی نرسیده ب چهارراه سپاه
منزل رهن واجاره خ 12 متری 40 متر
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
ویلایی اندیشه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۶ ساعت پیش
۱۸۰ متر شهرک زیبا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
خانه ۲۰۰متری در بروجرد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
رهن و اجاره خانه ۴۰ متری ابتدای بلوار امام
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
180 متر منزل مسکونی
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۷ ساعت پیش
منزل رهن واجاره خ امام حسین کوچه شهید رضایی 80متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
بعدی