در بلاگ دیوار بخوانید: خانه قدیمی بخرید؛ گردشگر جذب کنید

خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در بوشهر

در حال دریافت ...
۷۷ متر بر خیابون سرتل میدان رادار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش
فروش یک پلاک زمین ۲۰۰ متری در شهرستان جم
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
فروش زمین تجاری
توافقی
۱ ساعت پیش
زمین
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
زمین
زمین تنگک بین دوم وسوم
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
زمین مسکونی 150متری بوشهرسرتل
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
فروش زمین۱۶۰متری درسرتل
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
زمین 1050متر بوشهر
توافقی
۲ ساعت پیش
فروش زمین مال خلیفه ای گناوه
توافقی
۲ ساعت پیش
زمین مسکونی گورک زایر ابراهیمی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
زمین زایر ابراهیمی ۴۸۰متر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
زمین مسکونی گورک زایر ابراهیمی ۱۶۰متر
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
زمین مسکونی 105متری سرتل
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
114متر مهر53
توافقی
۲ ساعت پیش
114متر مهر53
فروش زمین ۱۰۰ متری سرتل
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
زمین کشاورزی ۴۰۰۰متر دو بر کوچه گورک دژگاه
توافقی
۳ ساعت پیش
جامغازه گورک سنددار
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
جامغازه گورک سنددار
زمین تنگک ۳کوچه قدمگاه
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زمین امامزاده 205متری
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین سرتل 100متری
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین سرتل 100متری
زمین مسکونی دیر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زمین دیوار دور گورک جمال آخر کوچه فروشگاه مجیدی
۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
زمین 700 خواجه ها
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
زمین 700 خواجه ها
فروش زمین در جم.روستای پلنگی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی