خدمات | نیازمندی | مشاوره تحصیلی | اخذ پذیرش | انتخاب رشته | دیوار بوشهر

در حال دریافت ...
طرح اعطای مدرک کاردانی تا دکتری هوا فضا
۱۵ ساعت پیش
طرح اعطای مدرک کاردانی تا دکتری هوا فضا
دیپلم /لیسانس تربیت بدنی با استعلام در ده روز
۱۵ ساعت پیش
لیسانس در رشته های فنی در 5 روز
۱۵ ساعت پیش
دیپلم/فوق دیپلم/لیسانس/معادل بگیرید*
۱۵ ساعت پیش
همسطح سازی سوابق شغلی به کارشناسی و ...
۱۷ ساعت پیش
دیپلم تا کارشناسی با استعلام کتبی و اینترنتی////
۱۸ ساعت پیش
قانونی در 7 روز مدرک دیپلم, لیسانس بگیرید
۱۹ ساعت پیش
مدرک فوق دیپلم ولیسانس عمران/نقشه برداری 10روز
۲۰ ساعت پیش
بدون گذراندن آزمون و کلاس مدرک بگیرید
۲۰ ساعت پیش
اخذ معادل تحصیلی از دیپلم تا لیسانس
۲۰ ساعت پیش
دیپلم مکانیک .کامپیوتر . حسابداری
۲۱ ساعت پیش
طرح اعطای مدرک کاردانی تا دکتری حسابداری صنعتی
دیروز
مشاور درسی و غیره با مدرک دکترا کنگان
دیروز
ارائه کاردانی تاارشدبه اصناف بازاری/رسمی/قرادادی
۳ روز پیش
مرکز مشاوره پایان نامه/مقاله/سمینار(تمامی رشته ها)
۳ روز پیش
غیر حضوری آموزش ببینید و مدرک بگیرید!
۴ روز پیش
مشاوره جهت اخذ مدرک معادل تحصیلی
۴ روز پیش
شاغلین و افراد با تجربه معادل لیسانس بگیرید
۴ روز پیش
کاردانی ولیسانس کودک یاری و روانشناسی و
۴ روز پیش
اکسپت مقالات داخلی و خارجی/تضمینی/
۴ روز پیش
طرح اعطای مدرک کاردانی تا دکتری عمران
۴ روز پیش
کاردانی و کارشناسی در رشته های فنی
۵ روز پیش
مدرک معادل کامپیوتر و مکانیک و...
۵ روز پیش
مدرک دانشگاهی بدون گذراندن کلاس
۵ روز پیش
در حال دریافت ...
بعدی