انبار بوقلمون

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در مشهد
انبار بوقلمون

تخم نطفه دار بوقلمون

۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در مشهد
تخم نطفه دار بوقلمون

جوجه بوقلمون خروس محلی مرغ محلی بوقلمون ماده و نر

۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مشهد

جوجه بوقلمون برنز ۱ روزه و ۷ روزه (عمده خرده)

۱۲۹,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تبریز
جوجه بوقلمون برنز ۱ روزه و ۷ روزه (عمده خرده)

جوجه بوقلمون یک ماهه( خسروشهر)

۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تبریز
جوجه بوقلمون یک ماهه( خسروشهر)

جوجه بوقلمون برنز و بوربون 45روزه

۲۶۵,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قم
جوجه بوقلمون برنز و بوربون 45روزه

بوقلمون گوشتی

۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در مشهد
بوقلمون گوشتی

جوجه یک روزه(محلی،گوشتی،بوقلمون)

۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۱۱ ساعت پیش در مشهد
جوجه یک روزه(محلی،گوشتی،بوقلمون)

جوجه بوقلمون برنز

۲۵۵,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در تبریز
جوجه بوقلمون برنز

تخم بوقلمون نطفه دار

۱,۱۱۱ تومان
۱۳ ساعت پیش در مشهد
تخم بوقلمون نطفه دار

بوقلمون برنز انگلیسی یک ساله

۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۱۴ ساعت پیش در مشهد
بوقلمون برنز انگلیسی یک ساله

بوقلمون

۱,۳۵۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در قم
بوقلمون

بقلمون بیوتی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در قم
بقلمون بیوتی

جوجه بوقلمون ۲روزه نژاد بوربون

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در تبریز
جوجه بوقلمون ۲روزه نژاد بوربون

جفت بوقلمون

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۱۵ ساعت پیش در مشهد

جوجه دورگه‌‌لاری وجوجه‌‌بوقلمون

۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در تبریز
جوجه دورگه‌‌لاری وجوجه‌‌بوقلمون

جوجه بوقلمون نژاد برنز اصیل سنگین وزن

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در مشهد
جوجه بوقلمون نژاد برنز اصیل سنگین وزن

بوقلمون بیوتی نر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در مشهد
بوقلمون بیوتی نر

فروش تخم بوقلمون ومرغ پاپری

۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در مشهد
فروش تخم بوقلمون ومرغ پاپری

بوقلمون ماده تخم گذار

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در تبریز
بوقلمون ماده تخم گذار

جوجه بوقلمون کلی و جزئی

۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در مشهد
جوجه بوقلمون کلی و جزئی

گوشت بوقلمون ولاشه بوقلمون تاریخ روز

۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قم
گوشت بوقلمون ولاشه بوقلمون تاریخ روز

بوقلمون

۹۵,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قم
بوقلمون

تخم بوقلمون نطفه دار

۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در تبریز
تخم بوقلمون نطفه دار
بعدی