تخت بیمارستانی

در حد نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در مشهد
تخت بیمارستانی

تخت بیمارستانی

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در تبریز
تخت بیمارستانی

اجاره تخت سه شکن بیمارستانی

نردبان شدهدر مشهد

تخت بیمار بیمارستانی وتشک

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تجهیزات پزشکی سلامت در تبریز
تخت بیمار بیمارستانی وتشک

تخت بیمارستانی.اکسیژن.ویلچر

در حد نو
۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
تخت بیمارستانی.اکسیژن.ویلچر

تخت بیمارستانی شکن دار

نو
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
تخت بیمارستانی شکن دار

تخت بیمارستانی

در حد نو
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قم
تخت بیمارستانی

تخت بیمارستانی برقی 3شکن

کارکرده
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مشهد
تخت بیمارستانی برقی 3شکن

اجاره تخت بیمارستانی بیمار تشک مواج اکسیژن ساز

کارکرده
۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
اجاره تخت بیمارستانی بیمار تشک مواج اکسیژن ساز

تخت بیمارستانی

در حد نو
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مشهد
تخت بیمارستانی

تخت بیمار بیمارستانی برقی،تشک مواج،اکسیژن ساز

کارکرده
۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
تخت بیمار بیمارستانی برقی،تشک مواج،اکسیژن ساز

کپسول اکسیژن،تخت بیمارستانی برقی،اکسیژن برقی

در حد نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تبریز
کپسول اکسیژن،تخت بیمارستانی برقی،اکسیژن برقی

تخت بیمارستانی . ویلچر .تشک سلولی

کارکرده
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تبریز
تخت بیمارستانی . ویلچر  .تشک سلولی

تخت بیمارستانی

نو
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مشهد
تخت بیمارستانی

تخت بیمارستانی برقی با کنترل ریموت

در حد نو
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مشهد
تخت بیمارستانی برقی با کنترل ریموت

تخت بیمارستانی

در حد نو
۷۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مشهد
تخت بیمارستانی

تخت بیمارستانی

در حد نو
۲۲۲,۲۲۲ تومان
نردبان شدهدر مشهد
تخت بیمارستانی

تخت بیمارستانی تاشو مریض فلزی

در حد نو
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مشهد
تخت بیمارستانی تاشو مریض فلزی

تخت بیمارستانی بیمار

در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قم
تخت بیمارستانی بیمار

تخت بیمار،تخت بیمارستانی،تخت ماساژ،تخت معاینه

نو
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قم
تخت بیمار،تخت بیمارستانی،تخت ماساژ،تخت معاینه

تخت بیمارستانی وتشک مواج آذر امین

در حد نو
۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تبریز
تخت بیمارستانی وتشک مواج آذر امین

تخت بیمار تخت برقی تخت بیمارستانی تشک مواج اکسیژن

نو
۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
تخت بیمار تخت برقی تخت بیمارستانی تشک مواج اکسیژن

تخت بیمارستانی

نو
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تبریز
تخت بیمارستانی

اجاره و فروش انواع تخت های بیمارستانی بیمار

در حد نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مشهد
اجاره و فروش انواع تخت های بیمارستانی بیمار
بعدی