اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
فوری در قم

اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
دیروز در تبریز
اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق لوله پلاستیک با سرعت تولید بالا

نو
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
دستگاه تزریق لوله پلاستیک با سرعت تولید بالا

آسیاب دستگاه تزریق پلاستیک

در حد نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
آسیاب دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک صفر خشک

نو
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تبریز
دستگاه تزریق پلاستیک صفر خشک

دستگاه تزریق پلاستیک 250گرم

در حد نو
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
دستگاه تزریق پلاستیک 250گرم

اوپراتور دستگاه تزریق پلاستیک

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
پریروز در تبریز

دستگاه تزریق پلاستیک

در حد نو
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مشهد
دستگاه تزریق پلاستیک

همکار برای اپراتوری دستگاه تزریق پلاستیک

پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تبریز

اپراتوردستگاه تزریق پلاستیک

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه
پریروز در مشهد
امکان ارسال رزومه

دستگاه تزریق پلاستیک

در حد نو
۱۱,۱۱۱ تومان
پریروز در تبریز
دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک صد گرم

در حد نو
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تبریز
دستگاه تزریق پلاستیک صد گرم

دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرمی اتومات جفت شاتون

کارکرده
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تبریز
دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرمی اتومات جفت شاتون

دستگاه تزریق پلاستیک خانگی

نو
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تبریز
دستگاه تزریق پلاستیک خانگی

سرد کن دستگاه تزریق پلاستیک

در حد نو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تبریز
سرد کن دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک دویست پنجاه گرم

در حد نو
۷,۵۷۵,۷۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
دستگاه تزریق پلاستیک دویست پنجاه گرم

اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۵ روز پیش در مشهد
اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک
امکان ارسال رزومه

دستگاه تزریق پلاستیک ماهر در حد نو

در حد نو
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در مشهد
دستگاه تزریق پلاستیک ماهر در حد نو

دستگاه تزریق پلاستیک صفرپور

در حد نو
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در تبریز
دستگاه تزریق پلاستیک صفرپور

دستگاه تزریق پلاستیک

کارکرده
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مشهد
دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک پارسیان در حد

کارکرده
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تبریز
دستگاه تزریق پلاستیک پارسیان در حد

اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تبریز

اپراتوری دستگاه تزریق پلاستیک

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در تبریز

دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرمی

در حد نو
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تبریز
دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرمی
بعدی