خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در چناران

زمین شهرک صنعتی چناران نزدیک پردیس
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین مسکونی دارای پروانه
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین مسکونی دارای پروانه
معاوضه زمین با ماشین.
توافقی
پریروز
معاوضه زمین با ماشین.
زمین 250متری 35کیلومتری گلبهار
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین 250متری 35کیلومتری گلبهار
زمین ۵۰ است ۴۵متر بنا دارد
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین واقع در گلبهار
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین 500متری روستای گهوه
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین فروشی پردیس چناران
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین فروشی پردیس چناران
250متری باسند تکبرگ ملکی / خوش آینده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
5000هزار متر یا 2500متر فروشی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
5000هزار متر یا 2500متر فروشی
۱۰۰ متر زمین در رادکان
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
باغچه بادرختان شش هفت ساله با ده دقیقه آب قنات
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
باغچه  بادرختان شش هفت ساله با ده دقیقه آب قنات
زمین در شهری .۲۰۰۰ متر چناران
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
واقع در حاشیه اصلی خیابان جلال بین،6و4جنب جوشکاری
توافقی
۳ روز پیش
زمین در رادکان
توافقی
۳ روز پیش
زمین در پردیس ۹ شمالی
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
زمین در پردیس 30
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
زمین سند تکبرگ
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
زمین سند تکبرگ
زمین 336مترمربع دربافت حاشیه اصلی
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
زمین 336مترمربع دربافت حاشیه اصلی
حاشیه جاده اخلمد معاوضه با اتومبیل و منزل
توافقی
۴ روز پیش
250مترزمین سندتک برگ ملکی / آینده دار
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
زمین ۷۰۰۰ متری گلابی
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
450 مترزمین ویلایی در رادکان
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
450 مترزمین ویلایی در رادکان
خانه کلنگی با امتیازات اب برق گاز
توافقی
۴ روز پیش
خانه کلنگی با امتیازات اب برق گاز
قبلیبعدی