خدمات و نیازمندی | آموزش | تدریس | دروس دانشگاه | دروس دبیرستان | دیوار دزفول

تدریس و انجام تمرین ریاضی دانشگاه
۲ ساعت پیش
مشاوره پایان نامه
۴ ساعت پیش
کتاب کنکور انسانی
۸ ساعت پیش
کتاب کنکور انسانی
تکمیل دیپلم درسی و ورود به دانشگاه در زمان کوتاه
۱۰ ساعت پیش
تکمیل دیپلم درسی و ورود به دانشگاه در زمان کوتاه
تبدیل سابقه به مدرک سطح دیپلم تادکترا در5روز
فوری
تبدیل سابقه به مدرک سطح دیپلم تادکترا در5روز
تدریس شیمی جامع کنکور
۲۱ ساعت پیش
تدریس شیمی جامع کنکور
جویای کار در مدارس ابتدایی پیش دبستانی غیر انتفاعی
دیروز
جویای کار در مدرسه غیر انتفاعی ابتدایی
دیروز
اموزش دروس دانشگاه و ...
دیروز
تدریس ریاضی _ جبران کرونا
دیروز
تدریس ریاضی _ جبران کرونا
مربی کودکان اتیسم
دیروز
نمونه سوالات تامین اجتماعی رشته پرستاری
پریروز
تدریس خصوصی دروس دانشگاهی
پریروز
تدریس خصوصی ابتدایی و راهنمایی
پریروز
تایپ کردن پروژه و کارهای شما
۳ روز پیش
دیپلم ناقص چرا ؟
۳ روز پیش
تدریس خصوصی ریاضی
۴ روز پیش
تدریس خصوصی و گروهی ریاضی
۴ روز پیش
دروس مهندسی پزشکی و مهندسی شیمی
۴ روز پیش
تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک
۴ روز پیش
تدریس ریاضی دانشگاه
۴ روز پیش
تدریس دروس ابتدایی
۴ روز پیش
تدریس و حل تمرین
۵ روز پیش
تدریس خصوصی رشته حقوق کلیه دروس
۵ روز پیش
بعدی