حیوانات مزرعه در دزفول روی دیوار

فروش مرغ تخمگذار
توافقی
دقایقی پیش
بره نر و ماده
توافقی
دقایقی پیش
بره نر و ماده
بره نر ترکی
توافقی
یک ربع پیش
بره نر ترکی
خروس لاری و مرغ
۳۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
خروس لاری و مرغ
بوقلمون
توافقی
نیم ساعت پیش
بوقلمون
جوجه محلی اصل
۲۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جوجه محلی اصل
فروش جوجه محلی لری
۳۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
فروش جوجه محلی لری
گاو جرسی
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گاو جرسی
تعدادی میش بز وبره برای فروش
توافقی
۲ ساعت پیش
تعدادی میش بز وبره برای فروش
جوجه مرغ ۱۰ روزه
۱۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه مرغ ۱۰ روزه
گوساله پروار ۴ عدد
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گوساله پروار ۴ عدد
دو عدد بیگ چاق
توافقی
۳ ساعت پیش
دو عدد بیگ چاق
بره نر فروشی ،چاق (خمیر)
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
بره نر فروشی ،چاق (خمیر)
گوسفند نذری
توافقی
۸ ساعت پیش
یک جفت مرغ و خروس ابریشمی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
یک جفت مرغ و خروس ابریشمی
بز دوقلو زا
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
بز دوقلو زا
خروس مینیاتوری
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
خروس مینیاتوری
بز نر/ گوسفند
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
بز نر/ گوسفند
گاومیش
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
گاومیش
بز نر
۱,۲۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
بز نر
بـره نـر عربـی ۷ ماهه سرحال چاق
توافقی
۱۲ ساعت پیش
بـره نـر عربـی ۷ ماهه سرحال چاق
غاز
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
غاز
گوسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
گوسفند
بیگ تخمی اصل
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
بیگ تخمی اصل
بعدی