متراژ از ۸۰ متر تا ۹۰ متر

رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، ۸۰ متری، در دورود

در حال دریافت ...
خونه اجاره ای جهاد
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
کلید اول میعاد 11
ودیعه: ۵۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۷ روز پیش
الغدیر اپارتمان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اپارتمان هشتادمتری .میدان دادگستری بنفشه اول.پ یک
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
اپارتمان هشتادمتری .میدان دادگستری بنفشه اول.پ یک
آپارتمان ۸۰متری الغدیر بنفشه دوم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۸۰متری الغدیر بنفشه دوم
آپارتمان ۸۵متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۹۰متری کوی جهادعدل
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۸۰ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ناصردین خیابان اصلی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان ۹۰متری کوی جهادعدل اول
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ایثار ارغوان 6
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
منزل اجاره ای تمیز
ودیعه: ۳۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش
منزل اجاره ای تمیز
اپارتمانی ۹۰مترواقع درکوی جهاد
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰ تومان
۳ هفته پیش
خانه اجاره ایی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
اجاره آپارتمان در سیاهکله
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اجاره خونه تمیزدر حسین اباد
ودیعه: ۳۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰ تومان
۴ هفته پیش
اجاره خونه تمیزدر حسین اباد
بعدی