خرید و فروش و قیمت خودرو در اشتهارد

پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۳
۳۳۱,۳۶۳ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۳
پژو 206 تیپ ۲، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۳
۱۲۳,۵۴۸ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پژو 405 (GLX(TU5 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پژو 405 - دوگانه‌ سوز ، مدل ۱۳۸۰
۲۲۲,۲۲۲ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پژو 405  - دوگانه‌ سوز ، مدل ۱۳۸۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴بدون رنگ
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴بدون رنگ
پژو 405 GLX بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پژو 405 GLX بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید دوگانه ال پی جی
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید دوگانه ال پی جی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پژو 205، مدل ۲۰۰۲
۲۵۷,۸۴۶ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۹۹۸ - ۱۳۷۷
۳۸۰ کیلومتر ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۹۹۸ - ۱۳۷۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۳۳۳,۳۳۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۰۰ - ۱۳۷۹
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۰۰ - ۱۳۷۹
پیکان، مدل ۱۳۸۲
۷۳,۶۸۷ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پیکان، مدل ۱۳۸۲
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۲۰۰۳ - ۱۳۸۲
۲۲۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پژو 405 GLX بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پژو 405 GLX بنزینی، مدل ۱۳۸۸
قبلیبعدی