فروشندگی دردکه-ایرانی یا اتباع

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر اسلام‌شهر

کارگر دکه شیفت شب

حداقل ۷ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شده | فوری در اسلام‌شهر
کارگر دکه شیفت شب

دکه

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اسلام‌شهر
دکه

واگذاری دکه هشت بهشت واوان ۲۰ متر

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اسلام‌شهر
واگذاری دکه هشت بهشت واوان ۲۰ متر

سایبان مغازه.دکه

نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه سایبان ایران نوین در اسلام‌شهر
سایبان مغازه.دکه

کانکس دکه ای۹مترفروش

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اسلام‌شهر

کارگر برای دکه شیفت شب

حداکثر ۱۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر اسلام‌شهر
بعدی