نتیجه‌های دقیق‌تر با انتخاب دستهٔ مرتبط
باسکول
در فروشگاه و مغازه
۱۰+ آگهی

یخچال ترازو کالباس بر فریزر میزکار قصابی باسکول

در حد نو
۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شده
یخچال ترازو کالباس بر فریزر میزکار قصابی باسکول

باسکول ۸۰*۸۰ چرخدار ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ کیلویی

نو
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهشرکت صنعتی توزین
باسکول ۸۰*۸۰ چرخدار ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ کیلویی

باسکول ۲ تنی ۲ تن دو تنی صنعتی چرخدار ۱۲۰×۱۲۰

نو
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهشرکت صنعتی توزین
باسکول ۲ تنی ۲ تن دو تنی صنعتی چرخدار ۱۲۰×۱۲۰

باسکول ۷۰۰ کیلویی ۸۰۰ کیلویی ثابت ۸۰×۸۰

نو
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهشرکت صنعتی توزین
باسکول ۷۰۰ کیلویی ۸۰۰ کیلویی ثابت ۸۰×۸۰

باسکول ۱ تنی ۱ تن یک تنی یک تن چرخدار صنعتی

نو
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهشرکت صنعتی توزین
باسکول ۱ تنی ۱ تن یک تنی یک تن چرخدار صنعتی

باسکول دامکش گاو گوساله 1*2 چهار لودسل

نو
۱,۱۱۱ تومان
نردبان شده | فروشگاهشرکت صنعتی توزین
باسکول دامکش گاو گوساله 1*2 چهار لودسل

باسکول ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ کیلویی ۷۰*۷۰

نو
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهشرکت صنعتی توزین
باسکول ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ کیلویی ۷۰*۷۰

باسکول ۱ تنی یک تن چرخدار

نو
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه شرکت صنعتی توزین
باسکول ۱ تنی یک تن چرخدار

باسکول ۴۰۰ ۵۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ کیلویی ۶۵×۶۵

نو
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهشرکت صنعتی توزین
باسکول ۴۰۰ ۵۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ کیلویی ۶۵×۶۵

باسکول ۵۰۰ کیلویی چرخدار ۶۰*۶۰

نو
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهشرکت صنعتی توزین
باسکول ۵۰۰ کیلویی چرخدار ۶۰*۶۰

باسکول دامکش گوسفندی ۷۰۰ کیلویی 80*80

نو
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهشرکت صنعتی توزین
باسکول دامکش گوسفندی ۷۰۰ کیلویی 80*80

باسکول ۷۰۰ ۸۰۰ کیلویی چرخ دایکاست

نو
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه شرکت صنعتی توزین
باسکول ۷۰۰ ۸۰۰ کیلویی چرخ دایکاست