رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در فشم

کافه رستوران با لوازم ، جاده فشم

ودیعه: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۱۷ ساعت پیش
کافه رستوران با لوازم ، جاده فشم
۲

26 متر مغازه بر اصلی فشم به اوشان/اوشان ویلا

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک

مغازه ۷۲متری میگون نو

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
مغازه ۷۲متری میگون نو
۴

27 متر مغازه بر اصلی مناسب املاک

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک

مغازه ۴۵متر .میگون

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغازه ۴۵متر .میگون
۴

مغازه تجاری 205 متر بر اصلی جاده فشم

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک

۲۱۰متر مغازه براصلی جاده فشم

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
۲۱۰متر مغازه براصلی جاده فشم
۲

کافه رستوران ۳ طبقه

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۳ هفته پیش
کافه رستوران ۳ طبقه
۹

۵۰۰ متر کافه رستوران سه طبقه بر جاده اصلی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
۵۰۰ متر کافه رستوران سه طبقه بر جاده اصلی
۱

مغازه ۲۷ متر مربع فشم

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش

150 متر مغازه با حیاط مناسب کافه و رستوران در رودک

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک

90 متر آپارتمان در شمشک(تکخواب نوساز)

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک
90 متر آپارتمان در شمشک(تکخواب نوساز)
۷

34 متر مغازه واقع در فشم /

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
بعدی

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در فشم