خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار فیروزآباد

طوطی برزیلی فیشر فیروزه‌ای
توافقی
۱ ساعت پیش
سبزهل پاپرماده بزک سیاه نر
توافقی
۲ ساعت پیش
سبزهل پاپرماده بزک سیاه نر
فروش میش بره بلداجی فراشبند
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
فروش میش بره بلداجی فراشبند
کبوتر مسافتی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
کبوتر مسافتی
عروس هلندی
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
عروس هلندی
قفس پرنده
توافقی
۷ ساعت پیش
سگ جرمن نر
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
سگ جرمن نر
سگ نر جرمن یک ساله
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
سگ نر جرمن یک ساله
دو رأس بره دوقلوی دو ماهه خانگی
توافقی
۸ ساعت پیش
کبوتر به شرط پرش
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
کبوتر  به شرط پرش
عروس هلندی ماده اماده جفت گیری
جهت معاوضه
۱۰ ساعت پیش
عروس هلندی ماده اماده جفت گیری
ژرمن ۶ماهه بسیارتیز وزرنگ آماده ی آموزش
توافقی
۱۱ ساعت پیش
ژرمن ۶ماهه بسیارتیز وزرنگ آماده ی آموزش
کبوتر جوجه وبزرگ
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
کبوتر جوجه وبزرگ
مرغ برهما لایت رومانی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
مرغ برهما لایت رومانی
کفتر.
توافقی
۱۵ ساعت پیش
کفتر.
مرغ و خروس و جوجه و بوقلمون
توافقی
۱۷ ساعت پیش
مرغ و خروس و جوجه و بوقلمون
خریدار تخم نطفه دار عروس هلندی (تضمینی) فیروزآباد
توافقی
۲۰ ساعت پیش
فروش توله نر هشت ماهه شناسنامه دار گله ای
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش  توله نر هشت ماهه شناسنامه دار گله ای
مرغ مینا سخن گو
توافقی
دیروز
مرغ مینا سخن گو
کهره فروشی
۵۵,۰۰۰ تومان
دیروز
بره قوچی.قوچ
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
بره قوچی.قوچ
اودک فروشی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اودک فروشی
زنبور عسل
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
بچه خرگوش دستی
۷۰,۰۰۰ تومان
پریروز
بچه خرگوش دستی
بعدی