اتصال برقرار شد

دفتر پیشخوان دولت

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
دفتر پیشخوان دولت
در استخدام اداری و مدیریت
کمتر از ۵ آگهی
دفتر پیشخوان دولت
در فروش دفتر کار، دفتر اداری و مطب
کمتر از ۵ آگهی
دفتر پیشخوان دولت
در اجاره دفتر کار، اتاق اداری و مطب
کمتر از ۵ آگهی

اجاره میز در دفتر پیشخوان دولت

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تهران

کارمند دفترپیشخوان دولت

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
دیروز در تهران
امکان ارسال رزومه

کارمند دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
دیروز در تهران
کارمند دفتر پیشخوان دولت

کارمند دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
دیروز در تهران

کارمند دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۳ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
فوری در تهران

کار در دفتر پیشخوان پیشخوان دولت

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در تهران

اجاره میز در دفتر پیشخوان دولت

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهران
اجاره میز در دفتر پیشخوان دولت

مجوز دفتر پیشخوان دولت ثبت احوال وهمراه اول حقیقی

نو
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهران
مجوز دفتر پیشخوان دولت ثبت احوال وهمراه اول حقیقی

کارمند دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۳ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در شیراز

کارمند دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۴ روز پیش در شیراز

کارمند دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۳٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۵ روز پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

نیروی خانم در دفتر پیشخوان دولت

پرداخت ماهانه
۶ روز پیش در قم

نیروی خانم جهت کار در دفتر پیشخوان دولت

پرداخت ساعتی با بیمه
هفتهٔ پیش در قم

همکار با سابقه جهت کار در دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران
همکار با سابقه جهت کار در دفتر پیشخوان دولت
امکان ارسال رزومه

شرکت ملی پست و دفتر پیشخوان دولت

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
شرکت ملی پست و دفتر پیشخوان دولت

دفتر پیشخوان دولت

توافقی
هفتهٔ پیش در تهران

فروش مجوز دفتر پیشخوان دولت و ثبت احوال حقیقی

کارکرده
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهران
فروش  مجوز دفتر پیشخوان دولت و ثبت احوال حقیقی

فروش دفتر پیشخوان خدمات دولت

۲ هفته پیش در قم

فروش امتیاز دفتر پیشخوان دولت

کارکرده
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شیراز
فروش امتیاز دفتر پیشخوان دولت

واگذاری دفتر پیشخوان دولت

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
۲ هفته پیش در تهران
واگذاری دفتر پیشخوان دولت

اپراتور خانم دفترپیشخوان خدمات دولت

پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در قم

کارمند دفتر پیشخوان دولت

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در قم

فروش مجوز دفتر پیشخوان دولت

نو
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تهران
فروش مجوز دفتر پیشخوان دولت

فروش مجوز دفتر پیشخوان دولت با 18 سال سابقه

کارکرده
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تهران
فروش مجوز دفتر پیشخوان دولت با 18 سال سابقه
بعدی

دفتر پیشخوان دولت