خانوم مجرد جهت نظافتچی آشپز و پرستار کودک

پرداخت توافقی
نردبان شدهدر تهران

پرستاری، نظافت و پخت غذای سالمند

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۴ ساعت پیش در تهران

پرستار کودک و مادریار

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۶ ساعت پیش در تهران

پرستاری از بچه ۵ ساله به صورت شبانه روزی

پرداخت توافقی
۷ ساعت پیش در اهواز
امکان ارسال رزومه

پرستار پاره وقت برای نگهداری سالمند

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۸ ساعت پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

استخدام پرستار خانم جهت کودک

حداقل ۲۸ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران

پرستاری بچه

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۹ ساعت پیش در قم

پرستار کودک

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
فوری در تهران

پرستار خانم سالمند تمام وقت

پرداخت توافقی
۱۰ ساعت پیش در قم

پرستار جهت نگهداری خانمی سالمند

حداکثر ۱۱ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۱۰ ساعت پیش در تهران

پرستار برای خانم سالمند

حداکثر ۱۱ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شده | فوری در تهران

نیازمند پرستار خانم سالمند

حداکثر ۱۱ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۱۰ ساعت پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

پرستار و نظافت منزل

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران

پرستار خانم نیازمندم

پرداخت توافقی
۱۱ ساعت پیش در تهران

شرکت پرستاری پرستار سالمند. مراقب. همراه بیمار

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران
شرکت پرستاری پرستار سالمند. مراقب. همراه بیمار

پرستار خانم ۵ روز در هفته

پرداخت توافقی
نردبان شدهدر قم
پرستار خانم ۵ روز در هفته

پرستار گودگ

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۱۲ ساعت پیش در تهران

پرستار آقا یا خانم برای نگهداری از بیمار تراک دار

پرداخت توافقی
۱۳ ساعت پیش در شیراز
امکان ارسال رزومه

پرستار خانم

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شده | فوری در تهران

پرستار شبانه روزی

پرداخت توافقی
نردبان شدهدر تهران

مراقب سالمند بیمار کودک امورمنزل پرستار مقطعی

پرداخت توافقی
نردبان شدهدر تهران
مراقب سالمند بیمار کودک امورمنزل پرستار مقطعی

پرستاری از سالمند خانم روزانه

حداکثر ۱۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران

استخدام پرستار و مراقب از سالمند و کودک

حداکثر ۲۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران
استخدام پرستار و مراقب از سالمند و کودک

منشی مرکز خدمات پرستاری( نفس بان)

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران
امکان ارسال رزومه
بعدی