خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در گلستان

اپارتمان ۶۰ متری.گلستان
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان ۶۰ متری.گلستان
اپارتمان ۸۷ متری بهارستان
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان ۸۷ متری بهارستان
آپارتمان نقلی،۵۶متر
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان نقلی،۵۶متر
۹۵ متر نسترن ۹ گلستان
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان70متر
توافقی
پریروز
آپارتمان70متر
اپارتمان 91متر درسه راه ادران شهرک امام حسین20اصلی
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان 91متر درسه راه ادران شهرک امام حسین20اصلی
گلستان فلکه اول خیابان قبادی بنفشه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان 60 متر
توافقی
پریروز
اپارتمان 60 متر
آپارتمان ۴۵ متری در سبزدشت
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان ۴۵ متری در سبزدشت
آپارتمان 155 متر گلستان
توافقی
پریروز
آپارتمان 105 متر گلستان سرو
توافقی
پریروز
آپارتمان ۷۵متر گلستان دسترسی
توافقی
پریروز
آپارتمان ۷۵متر گلستان دسترسی
اپارتمان 90متری کلید اول
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان 90متری  کلید اول
اپارتمان ۶۵ متری سند تک برگ سراه ادران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان ۶۵ متری سند تک برگ سراه ادران
آپارتمان تازه ساخت شده خام در صالحیه
توافقی
پریروز
آپارتمان تازه ساخت شده خام  در صالحیه
صالح آباد
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
صالح آباد
اپارتمان، ۱۰۰ متری ، گرگانپارس
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان، ۱۰۰ متری ، گرگانپارس
آپارتمان ۵۰ متری در سبز دشت
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان ۵۰ متری در سبز دشت
فروش واحد اپارتمانی
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش واحد اپارتمانی
آپارتمان ۵۸متر قولنامه ای سند محضری
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان ۵۸متر قولنامه ای سند محضری
اپارتما همکف ۹۰ متر باحیاط ۷۵ متر فروش طبق قولنامه
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتما همکف ۹۰ متر باحیاط ۷۵ متر فروش طبق قولنامه
آپارتمان ۹۵ متر گلستان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان ۹۵ متر گلستان
آپارتمان 59 متر گلستان ، سند ازاد
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان 59 متر گلستان ، سند ازاد
آپارتمان نوساز ۱۰۰ متری واقع در صالحیه
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان نوساز ۱۰۰ متری واقع در صالحیه
قبلیبعدی