حیوانات مزرعه در گلستان روی دیوار

خروس لاری
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خروس لاری
بز بابزغاله
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
بز بابزغاله
خروس لاری
۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خروس لاری
نر بره هفت ماه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
نر بره هفت ماه
فروش گوسفند محلی
توافقی
۳ روز پیش
فروش گوسفند محلی
گاو نر هلشتاین وزن بالا
مجانی
۳ روز پیش
بره 4راس دوتاوزن کیلو دوتادیگه30کیلو
توافقی
۳ روز پیش
بزغاله و بز
توافقی
۳ روز پیش
بزغاله و بز
یک عدد بز دورگ
توافقی
۳ روز پیش
یک عدد بز دورگ
جوجه محلی
۱۱,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
گوسفند قربانی
توافقی
۳ روز پیش
گوسفند قربانی
جوجه محلی
۸,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جوجه محلی
دوتا گوسفند ماده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دوتا گوسفند ماده
خروس و مرغ لاری
توافقی
۴ روز پیش
خروس و مرغ لاری
خروس فروشی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
خروس فروشی
مرغ.وخروس.نیمچه
۷۵,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
مرغ.وخروس.نیمچه
اردک سالم و تمیز
توافقی
۴ روز پیش
اردک سالم و تمیز
مرغ محلی و دورگ لاری
توافقی
۴ روز پیش
مرغ محلی و دورگ لاری
دوعدد بز ماده دوقلو سالم وسرحال
جهت معاوضه
۴ روز پیش
۵عدد غاز
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
فروش بوقلمون بزرگ وکوچیک با مادرشان
توافقی
۴ روز پیش
فروش بوقلمون بزرگ وکوچیک با مادرشان
فروش ۸ تا گوسفند ماده
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
فروش  ۸ تا گوسفند ماده
مرغ لاری (سلامت)
توافقی
۴ روز پیش
مرغ لاری (سلامت)
اردک اسرائیلی
توافقی
۴ روز پیش
اردک اسرائیلی
قبلیبعدی