رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در گلستان

مغازه طلا فروشی با همه امکانات.سرویس.ترازو.۲۵متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش
950متر سوله در دو طبقه بازار مبل وهن آباد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
950متر سوله در دو طبقه بازار مبل وهن آباد
مغازه ۱۲ متری در سبزدشت
ودیعه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
مغازه ۳۵ متر گلستان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
اجاره واحد مناسب مطب پزشکی و دندانپزشکی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
اجاره واحد مناسب مطب پزشکی و دندانپزشکی
زمین چهار دیواری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
شخصی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
شخصی
زیرزمین ۲۵۰مترمناسب برای باشگاه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه ۱۸ متری باغ مهندس
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه 180متر در بهارستان
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
مغازه 180متر در بهارستان
مغازه 80متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه 120متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زیر زمین بزرگ نوساز با کولر گازی 160متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
زیر زمین بزرگ نوساز با کولر گازی 160متر
سوله ۲۳۰ متری .آب برق و گاز
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سوله ۱۰۰۰ متر گلستان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
آرایشگاه مردانه،14متر،گلستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
آرایشگاه مردانه،14متر،گلستان
مغازه 12متر امام رضا 93 گرگان
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه 12متر امام رضا 93 گرگان
مغازه ۵۸ متر بر خیابان دو نبش
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره کارگاه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه 110 متر بحر 6ونیم متر خ 12متری امام سجاد
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه 16متری قلعه میر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه 16متری قلعه میر
۱۴۰متر زیرزمین
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه ۴۰ متر کاملیا غربی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه ۴۰ متر کاملیا غربی
زمین چهار دیواری در امام زاده باقر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
قبلیبعدی