رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در گلستان

آپارتمان ۵۰ متری گلستان ارغوان دهم
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش
آپارتمان ۵۰ متری گلستان ارغوان دهم
80متر آپارتمان واقع در بهارستان ها
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
آپارتمان ۶۰ متری رهن کامل در گلستان
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش
آپارتمان ۶۰ متری رهن کامل در گلستان
خانه ۴۲ متر پشت قواره تمیز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
خانه ۴۲ متر پشت قواره تمیز
واحد ۱۲۰متر گلستان سلطان اباد
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
واحد ۱۲۰متر گلستان سلطان اباد
آپارتمان ۶۸ متری اسلامشهر گلستان
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش
آپارتمان ۶۸ متری اسلامشهر گلستان
ویلایی ب متراژ۶۵مترمجرا.محله
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش
ویلایی ب متراژ۶۵مترمجرا.محله
آپارتمان
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۰ ساعت پیش
آپارتمان
۸۵ متر
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش
۱۰۰متری محدودشکوفها
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
آپارتمانی در شکوفه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
آپارتمانی در شکوفه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
اپارتمان ۶۵متری گلستان
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
آپارتمان ۹۳ متر فلکه اول
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره یک واحد اپارتمان
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره یک واحد اپارتمان
آپارتمان 60متری رو به حیاط موقعیت در شکوفه ها
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان برای اجاره 120متر در کوچه برزگر
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک
ویلایی رهن گلستان ۱۴۰متر حافظ ها
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
اپارتمان ۴۵ متری سبز دشت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
اجاره آپارتمان،۶۵متری،گلستان،نسترن
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
اجاره آپارتمان،۶۵متری،گلستان،نسترن
اجاره اپارتمان تک واحدی سبزدشت
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره اپارتمان تک واحدی سبزدشت
آپارتمان۸۰ متری درگلستان،اسلامشهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان۸۰ متری درگلستان،اسلامشهر
اپارتمان ۶۰ متری نقلی تمیز
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان اجاره ای
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
آپارتمان اجاره ای
بعدی